Articles

1911 Mil-Spec Handguns

CALIFORNIA PROPOSITION 65

Proposition 65 verplicht bedrijven om Californische consumenten te waarschuwen voor belangrijke blootstellingen aan chemische stoffen die kanker, geboorteafwijkingen of andere schade aan de voortplanting veroorzaken. Deze chemische stoffen kunnen zich bevinden in de producten die Californiërs kopen, in hun huizen of op hun werk, of die in het milieu vrijkomen. Door te eisen dat deze informatie wordt verstrekt, stelt Proposition 65 Californiërs in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over hun blootstelling aan deze chemische stoffen.

Proposition 65 verbiedt Californische bedrijven ook om willens en wetens aanzienlijke hoeveelheden van de vermelde chemische stoffen in drinkwaterbronnen te lozen.

Proposition 65 vereist dat Californië een lijst publiceert van chemische stoffen waarvan bekend is dat ze kanker, geboorteafwijkingen of andere schade aan de voortplanting veroorzaken. Deze lijst, die ten minste eenmaal per jaar moet worden bijgewerkt, is sinds de eerste publicatie in 1987 gegroeid tot ongeveer 900 chemische stoffen. Proposition 65 werd wet in november 1986, toen de Californische kiezers het met een marge van 63-37 procent goedkeurden. De officiële naam van Proposition 65 is de Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986.

Springfield Armory® geeft de volgende algemene waarschuwing:

Dit product kan u blootstellen aan chemische stoffen, waaronder lood, waarvan bij Californische consumenten bekend is dat het kanker en geboorteafwijkingen of andere schade aan de voortplanting veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov

Loodmunitie
Het afvuren van vuurwapens in slecht geventileerde ruimtes, het schoonmaken van vuurwapens of het hanteren van munitie kan leiden tot blootstelling aan lood, een chemische stof waarvan de staat Californië weet dat deze aangeboren afwijkingen of andere reproductieve schade kan veroorzaken. Zorg te allen tijde voor voldoende ventilatie. Was de handen grondig na blootstelling.

Voorzichtig
U riskeert letsel of de dood door het verkeerd hanteren van vuurwapens. Voor de veiligheid: lees, begrijp en volg de instructies in de bij het vuurwapen geleverde handleiding voordat u een vuurwapen hanteert. Als u iets niet begrijpt, vraag dan advies aan iemand die gekwalificeerd is in het veilig omgaan met vuurwapens. Kinderen voelen zich aangetrokken tot vuurwapens en kunnen deze bedienen, hetgeen ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben. Voorkom toegang door kinderen door vuurwapens altijd achter slot en grendel te bewaren en ongeladen te bewaren wanneer ze niet in gebruik zijn. Als u een geladen vuurwapen bewaart op een plaats waar een kind het kan bemachtigen en op onjuiste wijze kan gebruiken, kunt u een boete krijgen of naar de gevangenis worden gestuurd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *