Articles

Absorptie

Definitie
naamwoord, meervoud: absorpties
Het proces van absorberen of assimileren van stoffen in de cellen of door de weefsels en organen heen door middel van diffusie of osmose, zoals bij absorptie van voedingsstoffen door het spijsverteringsstelsel, of absorptie van geneesmiddelen in de bloedbaan
Absorptie, in algemene zin, is de handeling of het proces van absorberen of assimileren. In de biologie heeft absorptie vooral betrekking op het proces van absorptie of assimilatie van stoffen in de cel of via de weefsels en organen. Dit gebeurt door diffusie of osmose. Absorptie door de huid is bijvoorbeeld een manier waarop stoffen het lichaam kunnen binnendringen. Het proces van absorptie door de huid bij blootstelling aan bepaalde toxische stoffen is een van de manieren (andere, via inademing en inslikken) waarop deze stoffen het lichaam kunnen binnendringen. Absorptie door de huid kan ook worden gebruikt als toedieningsweg voor bepaalde geneesmiddelen. Een ander voorbeeld van biologische absorptie is de absorptie van verteerd voedsel, met name via de wand van de darm (vooral de dunne darm). Het verteerde voedsel in de dunne darm gaat door de wanden van de dunne darm naar de bloedvaten door diffusie of door actief transport.
In andere verwante disciplines, zoals de natuurkunde, verwijst absorptie naar de handeling of het proces van het vasthouden van lichtenergie zonder reflectie of transmissie bij passage door een medium, zoals bij de absorptie van licht door atomen. In de scheikunde heeft absorptie betrekking op het proces waarbij een stof een andere stof doordringt, zoals een vloeistof die een vaste stof doordringt, of door een vaste stof wordt geabsorbeerd.
Woorsprong van het woord: Latijn absorptio, van absorbere
Vergelijk:

  • adsorptie

Zie ook:

Gerelateerde term(en):

  • absorptieband
  • absorptiecel
  • atomaire absorptiespectrofotometrie
  • cutane absorptie
  • externe absorptie
  • lineaire absorptiecoëfficiënt
  • specifieke absorptiecoëfficiënt

Gerelateerde vorm(en):

  • opnemen (werkwoord, vloeistof of andere materie opnemen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *