Articles

All Quiet on the Western Front

All Quiet on the Western Front wordt verteld door Paul Bäumer, een jongeman van negentien die vecht in het Duitse leger aan het Franse front in de Eerste Wereldoorlog. Paul en een aantal van zijn schoolvrienden zijn vrijwillig in het leger gegaan nadat ze hadden geluisterd naar de opzwepende patriottische toespraken van hun leraar, Kantorek. Maar na tien weken van wrede training door de handen van de kleinzielige, wrede korporaal Himmelstoss en de onvoorstelbare wreedheid van het leven aan het front, realiseren Paul en zijn vrienden zich dat de idealen van nationalisme en patriottisme waarvoor ze in dienst zijn gegaan, niet meer zijn dan lege clichés. Ze geloven niet langer dat oorlog glorieus of eervol is, en ze leven in voortdurende fysieke terreur.

Als Pauls compagnie na twee weken vechten een kort uitstel krijgt, keren slechts tachtig man van de oorspronkelijke 150-koppige compagnie terug van het front. De kok wil de overlevenden niet de rantsoenen geven die voor de gesneuvelden waren bedoeld, maar stemt daar uiteindelijk toch mee in; de mannen genieten dus van een uitgebreide maaltijd. Paul en zijn vrienden bezoeken Kemmerich, een oud-klasgenoot bij wie onlangs een been is geamputeerd nadat hij gangreen had opgelopen. Kemmerich sterft langzaam en Müller, een andere oud-klasgenoot, wil de laarzen van Kemmerich voor zichzelf hebben. Paul vindt Müller niet ongevoelig; net als de andere soldaten ziet Müller gewoon pragmatisch in dat Kemmerich zijn laarzen niet meer nodig heeft. Het overleven van de oorlogsellende, zo merkt Paul op, dwingt je te leren je los te maken van emoties als verdriet, sympathie en angst. Niet lang na deze ontmoeting keert Paul terug naar het ziekbed van Kemmerich, net als de jongeman sterft. Op verzoek van Kemmerich geeft Pault zijn laarzen aan Müller.

Een groep nieuwe rekruten komt de compagnie versterken, en Pauls vriendin Kat maakt een stoofpot van rundvlees en bonen die indruk op hen maakt. Kat zegt dat als alle mannen in een leger, inclusief de officieren, hetzelfde loon zouden krijgen en hetzelfde te eten zouden krijgen, oorlogen onmiddellijk voorbij zouden zijn. Kropp, een andere oud-klasgenoot van Paul, zegt dat er geen legers zouden moeten zijn; hij vindt dat de leiders van een land hun meningsverschillen moeten uitvechten met knuppels. Ze discussiëren over het feit dat kleine, onbeduidende mensen machtig en arrogant worden in de oorlog, en Tjaden, een lid van Pauls compagnie, kondigt aan dat de wrede korporaal Himmelstoss aan het front is komen vechten.

s Nachts gaan de mannen op een schrijnende missie om prikkeldraad aan het front te leggen. Onder vuur genomen door artillerie, verbergen ze zich op een kerkhof, waar de kracht van de beschietingen ervoor zorgt dat de begraven lijken uit hun graven tevoorschijn komen, terwijl groepen levende mannen om hen heen dood neervallen.Na deze gruwelijke gebeurtenis, keren de overlevende soldaten terug naar hun kamp, waar ze luizen doden en nadenken over wat ze zullen doen aan het einde van de oorlog. Sommige van de mannen hebben voorlopige plannen, maar allen lijken het gevoel te hebben dat de oorlog nooit zal eindigen. Paul vreest dat als de oorlog zou eindigen, hij niet meer zou weten wat hij met zichzelf aanmoet. Himmelstossar arriveert aan het front; als de mannen hem zien, beledigt Tjaden hem. De luitenant van de manschappen geeft hen een lichte straf maar leest Himmelstoss ook de les over de zinloosheid van het salueren aan het front. Paul en Kat vinden een huis met een gans en braden de gans als avondmaal.

De compagnie raakt verwikkeld in een bloedige strijd met een groep geallieerde infanteristen. Mannen worden uit elkaar geblazen, ledematen worden van torso’s afgehakt, en reusachtige ratten pikken in de doden en gewonden. Paul voelt dat hij een beest moet worden in de strijd, vertrouwend op zijn instincten om hem in leven te houden. Na de slag zijn er nog maar tweeëndertig van de achtentachtig mannen in leven. De mannen krijgen een kort uitstel in een velddepot. Paul en enkele van zijn vrienden gaan zwemmen, wat uitloopt op een rendez-vous met een groep Franse meisjes. Paul wil wanhopig zijn onschuld herbeleven met een meisje, maar hij voelt dat dit onmogelijk is.

Paul krijgt zeventien dagen verlof en gaat naar huis om zijn familie te zien. Hij voelt zich ongemakkelijk en onderdrukt in zijn geboortestad, niet in staat om zijn traumatische ervaringen met iemand te bespreken. Hij verneemt dat zijn moeder aan kanker sterft en dat Kantorek als soldaat is opgeroepen, wat hem een zekere koele voldoening geeft. Hij bezoekt de moeder van Kemmerich en vertelt haar, onwaarachtig, dat de dood van haar zoon onmiddellijk en pijnloos was. Aan het eind van zijn verlof verblijft Paul enige tijd in een trainingskamp bij een groep Russische krijgsgevangenen. Paul voelt dat de Russen mensen zijn zoals hij, geen onmenselijke vijanden, en vraagt zich af hoe oorlog vijanden kan maken van mensen die geen wrok tegen elkaar koesteren.

Paul wordt teruggestuurd naar zijn compagnie en wordt herenigd met zijn vrienden. De kaiser, de Duitse keizer, brengt een bezoek aan het front, en de mannen zijn teleurgesteld dat hij niet meer is dan een korteman met een zwakke stem. In de strijd wordt Paul gescheiden van zijn compagnie en gedwongen zich te verbergen in een granaattrechter. Een Franse soldaat springt bij hem in het gat, en Paul steekt hem instinctief neer. Terwijl de man een langzame, pijnlijke dood sterft, wordt Paul overmand door wroeging omdat hij hem pijn heeft gedaan. Paul doorzoekt de spullen van de soldaat en ontdekt dat hij Gérard Duval heet en dat Duval thuis een vrouw en kind heeft. Als hij terugkeert naar zijn compagnie vertelt Paul het voorval aan zijn vrienden, die hem proberen te troosten.

Paul en zijn vrienden krijgen een makkelijke opdracht: drie weken lang moeten ze een bevoorradingsdepot bewaken, ver weg van de gevechten. Als de volgende slag plaatsvindt, raken Paul en Kropp gewond en worden ze gedwongen een sergeant-majoor om te kopen met sigaren om samen op de ziekenhuistrein geplaatst te worden. In het ziekenhuis ondergaat Paul een operatie. Kropp’s been wordt geamputeerd en hij wordt extreem depressief. Na zijn operatie heeft Paul een kort verlof thuis voordat hij terugkeert naar zijn compagnie.

Als het Duitse leger begint toe te geven aan de niet aflatende druk van de geallieerden, worden Paul’s vrienden een voor een gedood in de strijd. Detering, een van Pauls beste vrienden, probeert te deserteren, maar wordt gepakt en voor de krijgsraad gedaagd. Kat wordt gedood wanneer een granaatscherf zijn hoofd opensnijdt terwijl Paul hem in veiligheid brengt. In de herfst van 1918 is Paul de enige van zijn vriendenkring die nog in leven is. Overal fluisteren soldaten dat de Duitsers zich spoedig zullen overgeven en dat er vrede zal komen. Paul wordt vergiftigd bij een gasaanval en krijgt een kort verlof. Hij denkt na over het feit dat hij, wanneer de oorlog eindigt, geruïneerd zal zijn voor de vredestijd; het enige wat hij kent is de oorlog. In oktober 1918, op een dag met weinig gevechten, wordt Paul gedood. Het legerrapport van die dag zegt simpelweg: “Alles rustig aan het Westelijk Front.” Paul’s schorpioen draagt een kalme uitdrukking, alsof hij opgelucht is dat het einde eindelijk gekomen is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *