Articles

D&D 5th Edition

Deze zak heeft een binnenruimte die aanzienlijk groter is dan de buitenafmetingen, ruwweg 2 voet in diameter bij de monding en 4 voet diep. De zak kan tot 500 pond dragen, met een maximumvolume van 64 kubieke meter. De zak weegt 15 pond, ongeacht de inhoud. Als de zak te zwaar wordt belast, wordt doorboord of gescheurd, scheurt hij en wordt vernietigd, en de inhoud wordt in het astrale vlak verspreid. Als de zak binnenstebuiten wordt gekeerd, stroomt de inhoud ongedeerd naar buiten, maar de zak moet worden rechtgezet voordat hij weer kan worden gebruikt. Ademende wezens in de zak kunnen overleven tot een aantal minuten gelijk aan 10 gedeeld door het aantal wezens (minimaal 1 minuut), waarna ze beginnen te stikken.
Plaatsing van een zak in een extradimensionale ruimte gecreëerd door een Handy Haversack, Portable Hole, of vergelijkbaar voorwerp vernietigt onmiddellijk beide voorwerpen en opent een poort naar het Astral Plane (Astrale Vlak). De poort ontstaat waar het ene voorwerp in het andere werd geplaatst. Elk wezen dat zich binnen 2 meter van de poort bevindt, wordt erdoorheen gezogen naar een willekeurige locatie op het Astral Plane. De poort sluit zich dan. De poort is slechts eenrichtingsverkeer en kan niet worden heropend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *