Articles

Four Step Refutation

Geoefende debaters beheersen niet alleen de taal en de inhoud, maar zijn ook in staat om hun argumenten op een georganiseerde manier te presenteren, zodat het publiek het debat gemakkelijk kan volgen. Weerlegging is bedoeld om argumenten te introduceren, de argumenten van de tegenstander te ondermijnen, argumenten opnieuw op te bouwen, en eigen argumenten te verduidelijken.

Een manier om dit te doen is door middel van een proces dat “vier stappen weerlegging” wordt genoemd. Dit proces wordt regelmatig gebruikt door individuen in de dagelijkse omgang. Dit wordt vaak aangeduid als de “vier S-en” van singposting, stating, supporting, and summarizing.

Step One: Signal

Identify the claim you are answering.

In een enkel debat zullen er meerdere argumenten, bewijsstukken, en soms raakvlakken zijn waar een debater op in moet gaan. Door duidelijk aan te geven op welke argumenten van je tegenstander je reageert, blijft het debat op een coherente manier verlopen.

Stap Twee: Stelling

Maak je (tegen)bewering.

Na het standpunt van je tegenstander te hebben verwoord, moet je je antwoord op een beknopte, duidelijke manier formuleren.

Stap Drie: Ondersteuning

Verwijs naar bewijs of leg de rechtvaardiging uit.

Veel argumenten zullen worden ondersteund door bewijs dat een zekere rechtvaardiging biedt voor de bewering die wordt gedaan. Het lezen van of verwijzen naar bewijsmateriaal dat al in het debat is gelezen, zal de beweringen van de debater staven. Vaak is bewijs niet nodig, en kan de briljante analyse van de debater zelf de rechtvaardiging voor de bewering leveren.

Stap Vier: Vat samen

Leg het belang van je argument uit.

Om tot een oordeel over een kwestie te komen, moet een publiek het relatieve belang van verschillende argumenten onderkennen. Het gedetailleerd uiteenzetten van de manier waarop jouw argument het standpunt van je tegenstander impliceert, is een cruciale manier om een indruk achter te laten bij de toehoorders.

Voorbeeld:

(Signaling) Mijn tegenstander stelde dat de doodstraf misdaad afschrikt.

(State) In feite verhoogt de doodstraf de misdaad.

(Onderbouwing) Volgens een landelijk onderzoek dat professor Wiggins in 2002 heeft uitgevoerd, is de gewelddadige criminaliteit in staten met de doodstraf juist toegenomen, terwijl de criminaliteit in staten zonder de doodstraf is afgenomen.

(Samenvattend) Als dit onderzoek waar is, en de methodologie is zeker deugdelijk, dan heeft de centrale rechtvaardiging voor de doodstraf geen waarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *