Articles

Hoe definieert u familie?

Het definiëren van familie kan lastig zijn, want het woord “familie” alleen al is een krachtig woord dat veel verschillende betekenissen en emoties oproept. Hoe kan iemand onder woorden brengen hoe hij zich voelt als het gaat om wat familie is? Vaak zullen mensen zeggen dat een familie bestaat uit een moeder, vader, en…

Het definiëren van familie kan moeilijk zijn, omdat het woord “familie” alleen al een krachtig woord is dat veel verschillende betekenissen en emoties oproept. Hoe kan iemand onder woorden brengen hoe hij zich voelt als het gaat om wat familie is?

Vaak zullen mensen zeggen dat een gezin bestaat uit een moeder, een vader en kinderen die allemaal onder één dak wonen. Sommigen zullen zeggen dat een familie alles kan zijn waar liefde bij komt kijken.

Websters woordenboek definieert familie als “een groep bestaande uit ouders en kinderen die samen in een huishouden wonen”. Deze definitie is een goed uitgangspunt wanneer men probeert te definiëren waar familie uit bestaat, maar er zijn moderne definities die een nieuwe definitie geven van wat familie tegenwoordig is. Maar, definiëren deze definities wat familie voor jou betekent? Wat komt er in je op als je denkt aan wat familie inhoudt?

Of het nu een moeder en vader samen zijn, een alleenstaande vader of moeder met kinderen, of misschien je vrienden die helpen de leegte op te vullen die je biologische familie niet heeft kunnen opvullen, het woord familie is een krachtig woord. Dit zijn mensen die je omringen met zorg, bezorgdheid en liefde. Dit zijn de mensen die je zien, die begrijpen wat je doormaakt en door dit alles heen staan ze aan je zijde en houden ze je liefdevol in het leven.

Maar wat als je deze warme gevoelens van je biologische familie niet voelt of als je niet zo’n band hebt met je familie? Waar vind je die verbinding, liefde, steun?

Veel mensen gebruiken tegenwoordig de uitdrukkingen: “Mijn goede vrienden zijn mijn stam”, of “Zij zijn mijn soort mensen” als ze het hebben over hechte relaties die aanvoelen als familie. Soms kan onze familie van herkomst niet voldoen aan de behoeften waar we zo naar verlangen en dat is waar onze “stam” om de hoek komt kijken. Mensen kunnen zich vaak meer begrepen voelen door een familie die zij gekozen hebben dan door de familie waarin zij geboren zijn. Dat is vooral het geval als hun biologische familie disfunctioneel of giftig is. Vaak zijn er verschillende redenen waarom iemand ervoor kiest zijn vrienden meer als familie te beschouwen dan zijn biologische familie. Redenen zoals disfunctioneren van de familie, misbruik, verslaving, gebrek aan grenzen, etc.

In een artikel geschreven door Michelle Blessing over de “Betekenis van Familie” stelt zij: “Veel mensen beschouwen vrienden als even hecht als of zelfs hechter dan uitgebreide (of directe) familie. Mensen die naaste familieleden hebben verloren kunnen een familie-eenheid creëren van vrienden met dezelfde interesses en doelen om zo de ontbrekende familiestructuur te vervangen of te versterken. Dit type familie-eenheid, hoewel on-traditioneel, kan net zo hecht zijn, zo niet hechter, dan een traditionele structuur. Vrienden worden door een individu gekozen; soms kunnen deze mensen specialer of belangrijker zijn dan de familie waarmee iemand geboren is. Bovendien hebben sommige mensen die een ondersteunende familie hebben ook een uitgebreid netwerk van vrienden die zij beschouwen als een tweede familie of als aanvullingen op hun bloed- of wettelijke verwanten.

Familie is niet altijd bloed- of zelfs helemaal geen familie zijn. Familie kan je kerk zijn, je vrienden, je naaste medewerkers die nu goede vrienden zijn geworden, enz. Vergeet ook je relatie met God niet. Dus of familie nu de familie is waarin je geboren bent, waarin je geadopteerd bent, waarin je geliefd bent, of waarvoor je gekozen hebt, het woord “familie” alleen al heeft een belangrijke en speciale betekenis. Het kan gevoelens oproepen van erbij horen, verbondenheid, liefde, respect en steun. Zoals Michelle Blessing zegt: “Of je familie nu bestaat uit bloedverwanten, vrienden of huisdieren, of een combinatie daarvan, je familie kan je de steun bieden die je nodig hebt om te gedijen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *