Articles

Psychologie Vandaag

Bron: Wavebreakmedia/

Een van de bekendste concepten in de psychologie is het Type A-gedragspatroon, dat wordt gekenmerkt door extreme competitiviteit, ongeduld en de behoefte aan perfectie. Hoewel het destijds arbitrair was om de A aan het syndroom te verbinden, is het etiket blijven hangen, misschien omdat het zo duidelijk en gemakkelijk te onthouden is. De term is bovendien treffend genoemd, omdat de mensen die hoog scoren in deze eigenschap waarschijnlijk consequent streefden naar A-cijfers op school (of erger nog, een A+). Na de identificatie van Type A in de vroege stressliteratuur, volgde al snel een Type B als tegenpool van Type A. Type C-persoonlijkheid werd vervolgens geïdentificeerd als het “gewetensvolle” individu, dat meer belang hecht aan nauwkeurigheid en kwaliteit dan Type A’s aandrang om dingen snel gedaan te krijgen.

De alfabetische lijst van persoonlijkheidstypen eindigt met de vierde categorie, die Type D voor “distressed” wordt genoemd. Personen in deze groep zijn waarschijnlijk angstig, eenzaam en misschien zelfs getraumatiseerd, waardoor hun geestelijke gezondheid te lijden heeft. Deze mensen kunnen ook kwetsbaar zijn voor hart- en vaatziekten, maar om andere redenen dan de zeer gestresste en tijdsdruk Type A. Mensen met de eigenschappen Type D van angst en depressie hebben een slechte prognose wanneer ze ischemische hartziekten ontwikkelen, waarbij de bloedtoevoer naar het hart wordt afgesneden, wat pijn op de borst (angina) veroorzaakt. Paradoxaal genoeg ervaren mensen met Type D misschien niet echt angst en depressie in termen van gemoedstoestand (hoe ze zich voelen), omdat ze hun negatieve emoties onderdrukken. Door te proberen hun negatieve gevoelens te beteugelen, verergeren ze alleen hun risico op hartaandoeningen.

Zoals opgemerkt door Michael Allen en medewerkers van de University of Northern Colorado (2018), kan de Type D-persoonlijkheid worden gezien als een persoonlijkheid met hoge niveaus van negatieve affectiviteit (NA) in combinatie met hoge niveaus van sociale inhibitie (SI). Allen et al. geloven dat mensen hoog in de Type D persoonlijkheidstrekken waarschijnlijk meer in het algemeen hoge niveaus van gedragsremming (BI) vertonen, gedefinieerd als een neiging om nieuwe situaties te vermijden of zich eruit terug te trekken. BI maakt een individu vatbaar voor het ontwikkelen van angst-gerelateerde stoornissen indien blootgesteld aan bepaalde omgevings-stressoren. Militairen met een hoog BI-gehalte hebben bijvoorbeeld een grotere kans om een posttraumatische stressstoornis (PTSD) te ontwikkelen dan hun collega’s die dit temperament niet hebben.

Allen en zijn coauteurs stellen dat BI mensen vatbaar maakt voor psychische problemen via een “leerdiagnose”-model, dat een sterkere reactie creëert op stimuli die op een aversieve gebeurtenis duiden. De klassieke oogknipperconditionering biedt een experimenteel model voor dit proces. Een bepaald geluid zal een oog niet uit zichzelf doen knipperen, maar als dat geluid gepaard gaat met een aversieve stimulus, zoals een luchtstroom, zal je ooglid op dat geluid alleen gaan knipperen als het eenmaal is aangeleerd. De oorzaak van deze aangeleerde reactie, zo stelt het team van de University of Northern Colorado, is de activering van een deel van de hersenen dat bekend staat als de amygdala, samen met een ander nabijgelegen hersengebied, de hippocampus, dat betrokken is bij de consolidatie van het geheugen.

De focus van de studie van Allen e.a. lag op het uitbreiden van het begrip diathese-leren naar de Type D persoonlijkheid met zijn toegevoegde component van negatieve affectiviteit, die op zijn beurt gerelateerd kan zijn aan reducties in de hippocampus. Hoewel BI de activering van de amygdala zou moeten verhogen, en dus de snelheid van oogknipperconditionering, zou het effect van de Type D persoonlijkheid zijn dat de leercurve van oogknipperconditionering wordt verminderd dankzij een verminderd hippocampusvolume (slechter geheugen).

Het onderzoeksteam stelde hun steekproef van 89 studenten (63 vrouwen) bloot aan een oogknipperconditioneringsprocedure waarbij hun oogknipperreacties dienden als de uitkomstvariabele. Ze vulden ook metingen in van BI (Gladstone & Parker, 2005) en Type D persoonlijkheid (Denollet, 2005). Vragen op de BI-schaal waren onder andere: “Hebt u de neiging om vreemden eerst van een afstand te observeren, voordat u zich tussen hen kunt mengen?”; “Hebt u de neiging om uzelf aan nieuwe mensen voor te stellen?” (omgekeerde score); en “Verkiest u uw eigen gezelschap boven dat van anderen?”

De 14 items op de persoonlijkheidsmaat Type D die negatieve affectiviteit meet, waren onder meer: “Ik heb vaak een slecht humeur”, “Ik maak me vaak ergens zorgen over” en “Ik maak me vaak druk om onbelangrijke dingen”. De vragen over sociale remming op de Type D-schaal zijn vergelijkbaar met de vragen die BI meten, zoals “Ik vind het moeilijk om een gesprek te beginnen.”

Zoals de auteurs voorspelden, vertoonden personen met een hoog BI- en SI-gehalte van de Type D-persoonlijkheidsmaat een snellere oogknipperconditionering, wat het idee ondersteunt dat de sociaal geremde persoon zeer alert is op stimuli in de omgeving. De bevindingen voor negatieve affectiviteit waren minder duidelijk, omdat er geen verschil was in de snelheid van conditioneren voor personen die hoog versus laag geclassificeerd waren op deze component van de Type D meting. De auteurs waarschuwden dat verder onderzoek nodig is en merkten op: “Het lijkt erop dat NA werkt als een hippocampale laesie (p. 99),” wat het idee zou ondersteunen dat depressie een neurale basis heeft.

Uit de bevindingen van deze studie blijkt dat Type D-persoonlijkheid, met name de geremde component, een rol lijkt te spelen in de algehele geestelijke gezondheid van een individu, los van de relatie met hartaandoeningen. De verhoogde waakzaamheid die sociale remming vertegenwoordigt, getest in deze studie via een conditioneringsparadigma, betekent dat, zoals de auteurs concluderen, er “een verhoogd risico is op het ontwikkelen van angststoornissen bij angstgevoelige individuen wanneer ze worden blootgesteld aan aversieve stimuli” (p. 101).

Samenvattend kan men stellen dat de persoonlijkheid Type D een meetbare entiteit is die tot uiting komt in een specifiek patroon van reacties op een klassiek conditioneringsparadigma. Het feit dat dit een “echte” persoonlijkheidsconstructie is, suggereert dat het de moeite waard is om er aandacht aan te besteden als u, of iemand om wie u geeft, deze neigingen heeft. Geestelijke en lichamelijke gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden, en het vinden van voldoening in het leven betekent dat je beide moet proberen te maximaliseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *