Articles

Stamford Parkeergarage – Veel gestelde vragen

Stamford Parkeergarage – Veel gestelde vragen

1. Wat houdt de vervanging van de garage in?

De oorspronkelijke Stamford Parkeergarage telt 727 plaatsen en zal worden vervangen door nieuwe faciliteiten. Een tweede garage, die aan de oorspronkelijke garage vastzit, is in 2004 gebouwd en biedt 1.200 extra parkeerplaatsen en zal normaal gesproken in gebruik blijven. De nieuwe parkeerfaciliteiten zullen minimaal 1.000 parkeerplaatsen voor forensenparkeren omvatten. Station Place zal worden opgewaardeerd zodat het beter toegankelijk wordt voor voetgangers en fietsers. Nadat de oorspronkelijke garage is vervangen, is er parkeergelegenheid voor meer dan 2.200 forensenauto’s.

2. Waarom kan de oorspronkelijke garage niet gewoon worden gerepareerd in plaats van vervangen?

De oorspronkelijke garage is verouderd en vereist uitgebreid en kostbaar onderhoud. Uit een rapport uit 2006, dat in 2010 is geactualiseerd, bleek dat een nieuwe garage kosteneffectiever zou zijn dan het onderhoud van de oorspronkelijke garage en een veel langere nuttige levensduur zou hebben.

3. Waar kan ik tijdens de bouw parkeren?

De garage van 2004 blijft gewoon open en 1.200 van de 1.927 forenzen zullen daar blijven parkeren. Voorafgaand aan de sloop van de oorspronkelijke garage zullen tijdelijke parkeerplaatsen worden aangewezen die tijdens alle bouwfasen beschikbaar zullen zijn, zodat er in totaal ten minste evenveel forensenparkeerplaatsen als nu beschikbaar zijn.

4. Waar wordt de nieuwe parkeergelegenheid gesitueerd?

De specifieke locatie(s) voor zowel nieuwe als tijdelijke parkeergelegenheid tijdens de bouw moet nog worden bepaald, maar het doel is om deze parkeergelegenheid zo te situeren dat deze zich op loopafstand van het treinstation bevindt.

5. Hoe lang gaat de bouw duren?

Het doel is om de overlast voor de forens tot een minimum te beperken. We schatten dat de ontwerpfase een jaar zal duren, gevolgd door een bouwfase van 2 jaar.

6. Wat zijn de gevolgen voor gehandicaptenparkeerplaatsen en -toegankelijkheid tijdens de bouw?

Hetzelfde aantal gehandicaptenparkeerplaatsen dat zich nu in de oorspronkelijke garagestructuur bevindt, zal worden toegevoegd aan de aangrenzende garagestructuur uit 2004.

7. Wat zijn de gevolgen voor voetgangers en fietsers tijdens de bouw?

De aannemer zal tijdens de bouw te allen tijde een veilige toegang tot het station voor voetgangers en fietsers in stand moeten houden.

8. Wat zijn de volgende stappen voor het project?

Zoals thans gepland, zal dit najaar een openbare hoorzitting worden gehouden om commentaar te ontvangen op de milieu-effectrapportage (EIE) voor het voorgestelde project. Tijdens deze openbare hoorzitting kan het publiek commentaar leveren en zal CTDOT alle opmerkingen behandelen en de nodige mitigatiemaatregelen in het document opnemen. CTDOT zal verder gaan met de ontwikkeling van plannen voor de nieuwe parkeerfaciliteiten na voltooiing van de EIE.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *