Articles

Top 8 GRE-tips om de GRE te azen

We hebben een heleboel tips en strategieën om de GRE onder de knie te krijgen, maar we hebben ze teruggebracht tot onze top 8 tips. Houd deze tips in gedachten terwijl je studeert voor de GRE om je GRE-score te maximaliseren.

GRE Tip #1: Multiple Blanks

GRE Text Completion-vragen kunnen vragen om één, twee of drie lege plekken met het juiste woord in te vullen – en er is geen gedeeltelijke credit! Vragen met meerdere lege vakjes zijn echter niet per se moeilijker dan vragen met één lege vakje. Deze zinnen bevatten vaak meer contextuele aanwijzingen om u te helpen voorspellen welk type woorden nodig is. Bovendien, als je één blanco correct invult, is dat woord vaak een aanwijzing voor het (de) resterende woord(en). Denk eraan dat u bij tekstaanvullingen met meerdere lege plekken de lege plekken niet in volgorde hoeft in te vullen; begin met de lege plek die het gemakkelijkst is.

GRE Tip #2: Sentence Equivalence – Elimineren van antwoordkeuzes

Sentence Equivalence-vragen stellen u een lege plek voor en vragen u twee woorden te kiezen uit een lijst van zes om die lege plek in te vullen. De woorden moeten aan twee criteria voldoen: (1) Ze moeten zinvol zijn in de zin. (2) Ze moeten de zin dezelfde betekenis geven. Dit betekent dat het eliminatieproces een krachtig hulpmiddel is. Zelfs als twee antwoordkeuzen synoniemen zijn, als ze in de zin geen zin hebben, elimineer die keuzen dan. Ook als een woord wel zinvol is, maar geen enkele andere keuze dezelfde betekenis aan de zin geeft, moet u dat woord uitsluiten. Als je eenmaal de woorden hebt geëlimineerd die nergens op slaan of die geen “partner” woord in de lijst hebben, zijn je kansen om de juiste twee woorden te kiezen uit de overgebleven woorden veel groter.

GRE Tip #3: Reading Comprehension – Mapping the Passage

Tegen de tijd dat je de GRE doet, heb je een groot deel van je leven gelezen om dingen te leren, zodat je toetsen kunt maken en werkstukken kunt schrijven. Succes met de GRE Reading Comp vragen vereist echter dat je anders leest. Als de passage gaat over het gedrag van moleculen in hypertonische oplossingen, bedenk dan dat je geen scheikunde-examen maakt. Als de passage gaat over het concept van ridderlijkheid in middeleeuwse romances, bedenk dan dat je geen literatuur- of geschiedenistest maakt. Je maakt de GRE, en de GRE stelt voorspelbaar dezelfde soort vragen, ongeacht het specifieke onderwerp van de passage.

Voorbereid je voor op het beantwoorden van deze vragen door aantekeningen te maken over de hoofdgedachte van de passage, de structuur van de passage, en eventuele meningen die naar voren komen en wiens meningen dat zijn. Het maken van deze aantekeningen – het maken van een Passage Map – zal je aanzetten tot actief lezen, en de aantekeningen zelf zullen je helpen bij het beantwoorden van veel testvragen. De GRE is “open boek”, dus als je een detail moet opzoeken, zie je dat direct op het scherm.

GRE Tip 4: Kwantitatieve vergelijking – Vergelijk, bereken niet

Kwantitatieve vergelijkingsvragen stellen je twee hoeveelheden voor en vragen je of hoeveelheid A groter is, hoeveelheid B groter is, de twee hoeveelheden gelijk zijn, of de relatie niet kan worden bepaald. Deze vier antwoordkeuzen zijn altijd dezelfde, dus onthoud ze voor de toetsdag.

Bedenk ook dat de vraag je niet vraagt naar de waarde van de hoeveelheden, maar alleen naar hun onderlinge verhouding. Voorbeeld:

x4 = 4,096

Hoeveelheid A Hoeveelheid B

x 0

Verlies geen tijd met het berekenen van de waarde van x. Gebruik in plaats daarvan je kennis van de eigenschappen van getallen om af te leiden dat x zowel positief als negatief kan zijn (omdat een positief of negatief getal verheven tot een even exponent een positief getal oplevert: 22 is gelijk aan 4, en -22 is ook gelijk aan 4). Je kunt dus niet zeggen of x groter of kleiner is dan 0, en “Het verband kan niet worden bepaald op basis van de gegeven informatie” is het juiste antwoord. Klaar!

GRE Tip #5 Problem Solving – Picking Numbers

Problem Solving vragen lijken waarschijnlijk veel op wiskundevragen die je op school hebt opgelost. Je krijgt wat informatie en wordt gevraagd die te gebruiken om een waarde of waarden te vinden. GRE Problem Solving-vragen kunnen je vragen om uit vijf keuzemogelijkheden één juist antwoord te kiezen. Een andere mogelijkheid is dat het alles-onder-elkaar-vragen zijn, zodat er één of meer juiste antwoorden kunnen zijn. Het kunnen ook numerieke invulvragen zijn, waarbij je een vakje krijgt waarin je het antwoord moet typen.

Veel vragen zullen je informatie geven in relatief abstracte vorm. Je kunt variabelen krijgen in plaats van getallen of verhoudingen van een onbekend totaal, of je kunt gevraagd worden regels voor getaleigenschappen toe te passen. Een goede manier om zo’n vraag met beide benen op de grond te zetten is getallen te kiezen en dan met die getallen te werken in plaats van met abstracte onbekenden.

  • De getallen die je kiest moeten wiskundig toelaatbaar zijn. Als de vraag bijvoorbeeld luidt > b, dan kun je a = 3 en b = 2 kiezen, maar niet andersom.
  • Het doel van getallen kiezen is om je werk gemakkelijker te maken, dus kies getallen waarmee je gemakkelijk kunt werken. Kleine positieve gehele getallen, zoals a = 3 en b = 2, zijn vaak goede keuzes. Als de vraag aangeeft dat je een percentage van een totaal moet vinden, kies dan 100 voor dat totaal, want dat maakt het berekenen van het percentage gemakkelijk.

Merk op dat de bovenstaande tip voor kwantitatieve vergelijking getallen uitkiezen gebruikte om te illustreren hoe positieve en negatieve basen werken met even exponenten; getallen uitkiezen is een efficiënte manier om je geheugen op te frissen van de regels voor getaleigenschappen in het midden van de test.

GRE Tip #6: Algebra – Oplossen voor x

Keer op keer zal je in de GRE Quantitative sectie gevraagd worden om een variabele te isoleren. Dit kan betekenen dat je de waarde van een variabele moet vinden, zoals x = 4 of y > -1, of het kan betekenen dat je een variabele moet oplossen in termen van een andere variabele, zoals a = 2b2c. Hier is een handige reeks stappen voor het oplossen van de meeste lineaire vergelijkingen of ongelijkheden voor een variabele:

1. Elimineer eventuele breuken door beide kanten te vermenigvuldigen met de kleinste gemene deler.

2. Zet alle termen met de variabele die je oplost aan één kant door aan beide kanten op te tellen of af te trekken.

3. Combineer gelijksoortige termen.

4. Factor de gewenste variabele uit.

5. Deel om de gewenste variabele zelf over te houden.

Voorbeeld: Los x op in termen van y.

GRE Toets Examen Tips Strategieën Wiskunde Algebra

GRE Tip #7: Verhoudingen – drie manieren om op te lossen

Een verhouding drukt de relatieve hoeveelheden van twee of meer hoeveelheden uit. Bij de GRE komen verhoudingen overal in de Quantitative sectie voor, in problemen met rekenen, algebra en meetkunde. Het is meestal het handigst om verhoudingen als breuken te schrijven. Gebruik labels zodat je onthoudt welke waarde je bovenaan zet en welke onderaan.

Als een ondernemer bijvoorbeeld weet dat 2 arbeiders 9 windgongen per dag kunnen produceren en hij wil weten hoeveel windgongen 6 arbeiders zouden produceren, stel dan deze verhouding op:

GERICHTE TIPS STRATEGIES VERHOUDINGEN

Nu zijn er drie manieren om voor c op te lossen. Welke manier het meest efficiënt is voor een bepaald probleem hangt af van de betrokken getallen.

1: Alles wat je met de teller van een breuk doet, moet je ook met de noemer doen, en vice versa. In dit geval is het aantal arbeiders vermenigvuldigd met 3, waardoor 2 arbeiders 6 worden, dus het aantal klokkenspelen moet ook met 3 worden vermenigvuldigd: 9 × 3 = 27 klokkenspelen. Als je duidelijke getalsrelaties hebt om mee te werken, is dit vaak efficiënter dan kruislings vermenigvuldigen.

#2: Kruislings vermenigvuldigen: 2c = 9 × 6; 2c = 54; c = 27. Dit is vaak de enige optie als het probleem je variabelen geeft in plaats van getallen.

#3: Schatten: Hier is 9 iets minder dan 5 keer 2, dus c zal iets minder zijn dan 5 keer 6 of 30. Zoek naar de antwoordkeuze die iets minder is dan 30. Dit is vaak de meest efficiënte optie als de getallen groot of lastig zijn om mee te werken en de antwoordkeuzen ver uit elkaar liggen.

GRE Tip #8: Meetkunde – Rechte Driehoeken

Een van de favoriete vormen van de GRE is de driehoek, en bepaalde driehoeken hebben speciale regels die het waard zijn om te onthouden.

Als je twee zijden van een rechthoekige driehoek kent, kun je de derde vinden met behulp van de stelling van Pythagoras:

a2 + b2 = c2, waarbij a en b de twee benen van de driehoek zijn en c de schuine zijde

De volgende verhoudingen van de zijden komen echter vaak genoeg voor in de GRE dat het onthouden ervan je heel wat tijd zal besparen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *