Articles

Voor- en nadelen van enquêtes

Voordelen van Enquêtes

Hoge representativiteit

Enquêtes bieden een hoge mate van algemeen vermogen om een grote populatie te representeren. Door het gebruikelijke grote aantal mensen dat een enquête beantwoordt, bezitten de verzamelde gegevens een betere beschrijving van de relatieve kenmerken van de algemene bevolking die bij het onderzoek betrokken is. In vergelijking met andere methoden van gegevensverzameling, zijn enquêtes in staat om gegevens te verzamelen die dicht bij de exacte kenmerken van de grotere populatie liggen.

Lage kosten

Bij het uitvoeren van enquêtes, hoeft u alleen te betalen voor de productie van enquêtevragenlijsten. Als u een grotere steekproef van de algemene bevolking nodig hebt, kunt u een stimulans in geld of natura toekennen, die zo laag kan zijn als $2 per persoon. Voor andere methoden van gegevensverzameling, zoals focusgroepen en persoonlijke interviews, moeten onderzoekers meer betalen.

Gemakkelijke gegevensverzameling

Surveys kunnen op verschillende manieren aan de deelnemers worden toegediend. De vragenlijsten kunnen eenvoudig via e-mail of fax worden verstuurd, of kunnen via het internet worden beheerd. Tegenwoordig is de online-enquêtemethode de populairste manier om gegevens van de deelnemers te verzamelen. Afgezien van het gemak van het verzamelen van gegevens, zijn onderzoekers in staat om gegevens te verzamelen van mensen over de hele wereld.

Goede statistische significantie

Door de hoge representativiteit die de enquêtemethode teweegbrengt, is het vaak gemakkelijker om statistisch significante resultaten te vinden dan andere methoden voor het verzamelen van gegevens. Meerdere variabelen kunnen ook effectief worden geanalyseerd met behulp van enquêtes.

Weinig of geen subjectiviteit van de waarnemer

Surveys zijn ideaal voor wetenschappelijke onderzoeken omdat ze alle deelnemers een gestandaardiseerde stimulus bieden. Met zo’n hoge betrouwbaarheid worden de eigen vooroordelen van de onderzoeker geëlimineerd.

Precieze resultaten

Aangezien de vragen in de enquête zorgvuldig moeten worden onderzocht en gestandaardiseerd, geven zij uniforme definities aan alle proefpersonen die de vragenlijsten moeten beantwoorden. Er is dus een grotere nauwkeurigheid bij het meten van de verzamelde gegevens.

Nadelen van enquêtes

Inflexibele opzet

De enquête die door de onderzoeker vanaf het begin is gebruikt, evenals de methode om deze toe te passen, kan niet worden veranderd gedurende het gehele proces van gegevensverzameling. Hoewel deze inflexibiliteit kan worden gezien als een zwakte van de enquêtemethode, kan dit ook een sterkte zijn, gezien het feit dat zowel nauwkeurigheid als eerlijkheid kunnen worden uitgeoefend in het onderzoek.

Niet ideaal voor controversiële kwesties

Vragen die controversieel zijn, kunnen niet precies worden beantwoord door de deelnemers omdat het waarschijnlijk moeilijk is om de informatie die ermee samenhangt te herinneren. De waarheid achter deze controversen wordt mogelijk niet zo nauwkeurig onthuld als bij alternatieve dataverzamelingsmethoden zoals face-to-face interviews en focusgroepen.

Mogelijke ongeschiktheid van vragen

Vragen in enquêtes zijn altijd gestandaardiseerd voordat ze aan de proefpersonen worden toegediend. De onderzoeker is daarom gedwongen vragen te stellen die algemeen genoeg zijn om de algemene bevolking te kunnen beantwoorden. Het is echter mogelijk dat deze algemene vragen niet voor alle deelnemers even geschikt zijn.

Een goed voorbeeld van deze situatie is het afnemen van een enquête die zich richt op affectieve variabelen, of variabelen die te maken hebben met emoties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *