Articles

War on Drugs

War on Drugs, de inspanning in de Verenigde Staten sinds de jaren zeventig om illegaal drugsgebruik tegen te gaan door de straffen, de handhaving en de opsluiting voor drugsovertreders sterk te verhogen.

Het originele exemplaar van de grondwet van de Verenigde Staten; ondergebracht in de Nationale Archieven, Washington, D.C.
Britannica Quiz
Amerikaanse geschiedenis-en-politiek Quiz
Wie heeft de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring opgesteld? Wie schreef het Amerikaanse volkslied? Van de grondwet tot de kamers op Capitol Hill, leer meer over de Amerikaanse geschiedenis en politiek door deze quiz te doen.

De oorlog tegen drugs begon in juni 1971 toen de Amerikaanse president Richard Nixon drugsmisbruik tot “publieke vijand nummer één” verklaarde en de federale financiering voor drugsbestrijdingsorganisaties en drugsbehandelingsinspanningen verhoogde. In 1973 werd de Drug Enforcement Administration opgericht uit de fusie van het Office for Drug Abuse Law Enforcement, het Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs, en het Office of Narcotics Intelligence om de federale inspanningen om drugsmisbruik onder controle te krijgen te consolideren.

De Oorlog tegen Drugs was een relatief klein onderdeel van de federale rechtshandhaving tot het presidentschap van Ronald Reagan, dat begon in 1981. Reagan breidde de reikwijdte van de drugoorlog sterk uit en zijn focus op straf in plaats van behandeling leidde tot een enorme toename van het aantal opsluitingen voor niet-gewelddadige drugovertredingen, van 50.000 in 1980 tot 400.000 in 1997. In 1984 leidde zijn vrouw Nancy een ander facet van de oorlog tegen drugs met haar “Zeg gewoon neen”-campagne, een privaat gefinancierde poging om schoolkinderen te onderrichten over de gevaren van druggebruik. De uitbreiding van de oorlog tegen drugs werd in veel opzichten gedreven door de toegenomen media-aandacht voor – en de daaruit voortvloeiende nervositeit bij het publiek over – de crack-epidemie die ontstond in het begin van de jaren 1980. Deze toegenomen bezorgdheid over illegaal drugsgebruik droeg bij aan de politieke steun voor Reagan’s harde aanpak van drugs. Het Amerikaanse Congres nam de Anti-Drug Abuse Act van 1986 aan, die 1,7 miljard dollar uittrok voor de Oorlog tegen Drugs en een reeks van “verplichte minimum” gevangenisstraffen instelde voor verschillende drugovertredingen. Een opvallend kenmerk van de verplichte minima was de enorme kloof tussen de hoeveelheden crack en poedercocaïne die tot dezelfde minimumstraf leidden: het bezit van vijf gram crack leidde automatisch tot een straf van vijf jaar, terwijl het bezit van 500 gram poedercocaïne nodig was om tot die straf te leiden. Omdat ongeveer 80% van de crackgebruikers Afro-Amerikaans waren, leidden de verplichte minima tot een ongelijke stijging van het aantal opsluitingen voor niet-gewelddadige zwarte drugovertreders, en tot beweringen dat de Oorlog tegen Drugs een racistische instelling was.

De bezorgdheid over de doeltreffendheid van de Oorlog tegen Drugs en het toegenomen bewustzijn van de raciale ongelijkheden in de straffen die er werden uitgedeeld, leidden tot een verminderde publieke steun voor de meest draconische aspecten van de drugoorlog in het begin van de 21ste eeuw. Bijgevolg werden in die periode hervormingen doorgevoerd, zoals de legalisering van recreatieve marihuana in een toenemend aantal staten en de goedkeuring van de Fair Sentencing Act van 2010 die de discrepantie tussen de drempels voor drugsbezit voor minimumstraffen terugbracht van 100 tegen 1 tot 18 tegen 1. Gevangenishervormingswetgeving die in 2018 is aangenomen, heeft de straffen voor sommige veroordelingen in verband met crackcocaïne verder verlaagd. Hoewel de War on Drugs technisch gezien nog steeds wordt gevoerd, gebeurt dit op een veel minder intens niveau dan tijdens het hoogtepunt in de jaren tachtig.

Gebruik een Britannica Premium-abonnement en krijg toegang tot exclusieve inhoud. Abonneer u nu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *