Articles

Wat is een foneem?

Nu iedereen het heeft over ‘synthetische fonetiek’ en het erop lijkt dat Michael Gove dat zal blijven doen – is het misschien een goed moment om enkele van de termen die worden gebruikt te verduidelijken.

Wat is een foneem?

Een foneem is de kleinste klankeenheid in spraak. Als we kinderen leren lezen, leren we ze welke letters staan voor die klanken. Bijvoorbeeld – het woord ‘hoed’ heeft 3 fonemen – ‘h’ ‘a’ en ‘t’.

Wat is een grapheem?

Een grapheem is een letter of een aantal letters die de klanken in onze spraak vertegenwoordigen. Een grapheme is dus de letter of letters die een foneem vertegenwoordigen (zie hierboven). Het Engels heeft een complexe geschreven code en in onze code kan een grapheme bestaan uit 1, 2, 3 of 4 letters. Bijvoorbeeld:

1 letter grapheme – m a t (m)

2 letter grapheme – sh i p (sh)

3 letter grapheme – n igh t (igh)

4 letter grapheme – eigh t (eigh)

Wat is een digraph en een trigraph?

Een bigram is een tweelettergrep (de clue zit in ‘di’) bijv.bv. ‘ch’ in ‘chip’

Een trigraaf is een 3-letterig teken (de aanwijzing staat in ‘tri’) bv. ‘igh’ in ‘high’

Wat zijn aangrenzende medeklinkers?

Aangrenzende medeklinkers zijn 2 of meer medeklinkers die in een woord naast elkaar staan. Bijvoorbeeld in het woord ‘lost’ zijn de ‘s’ en de ‘t’ aangrenzende medeklinkers. Of in het woord ‘clip’ zijn de ‘c’ en de ‘l’ aangrenzende medeklinkers. Het is belangrijk om te onthouden dat elke medeklinker een aparte klank is, dus ‘cl’ is bijvoorbeeld 2 klanken ‘c’ en ‘l’.

Waarom is het belangrijk om aangrenzende medeklinkers te leren?

Veel kinderen vinden het moeilijk om 2 of 3 medeklinkers te mengen wanneer ze naast elkaar in een woord voorkomen. Dit is een vaardigheid die kinderen onder de knie kunnen krijgen en waar ze veel oefening voor nodig hebben.

Wat zijn medeklinker- en klinkergedeelten?

Een medeklinkergedeelte bestaat uit 2 letters die samen 1 klank vormen, bijvoorbeeld: ‘s’ en ‘h’ vormen samen ‘sh’. Omdat dit 1 klank is, kunnen het geen 2 aangrenzende medeklinkers worden genoemd.

Klinkergedeelten of trigrammen zijn klinkerklanken die door meer dan 1 letter worden gespeld, bijv. ‘oo’ of ‘ai’ of ‘igh’

Wat is ‘mengen’?

Blenden is het proces van klanken samenvoegen in een woord. Kinderen leren woorden te verklanken en vervolgens de klanken samen te voegen tot een herkenbaar woord.

Wat is segmenteren?

Segmenteren is het proces van het scheiden van klanken in woorden. Kinderen leren te luisteren en de klanken in woorden te isoleren. Daarna leren ze die klanken in letters weer te geven. Dit is het proces van spelling.

We gebruiken niet langer het zelfstandig naamwoord ‘mengen’ maar in plaats daarvan het werkwoord ‘mengen’, waarom?

In het verleden leerden leerkrachten ‘mengsels’ zoals bl, gr, st, enz. Dit maakte deel uit van een ‘aanzet en rijm’-methode om lezen en spellen te onderwijzen. Nu wordt dit beschouwd als overbodig en een onnodige belasting voor de geheugenbank. Als kinderen wordt geleerd alle klanken in het woord te mengen en te segmenteren, hoeven ze niet apart ‘mengsels’ te leren.

Wat zijn hoog-frequente woorden?

Hoog-frequente woorden zijn veel voorkomende woorden die de beginnende lezer al heel vroeg in zijn leeservaring tegenkomt, omdat ze zelfs in de eenvoudigste teksten voorkomen. De lijst van de eerste 100 hoogfrequente woorden bevat woorden die decodeerbaar zijn, zoals ‘papa’, en woorden die in eerste instantie niet decodeerbaar zijn, zoals ‘de’ en ‘waar’.

Ik hoop dat deze definities nuttig zijn en het water niet verder hebben vertroebeld!

Tami

P.s. Andere gratis tutorials van Phonic Books:

‘Wat is een foneem?’ http://www.youtube.com/watch?v=dwFvD5Cv9n8

‘Wat is een grapheme?’ http://www.youtube.com/watch?v=vsWtyKqpHko

‘Instructie synthetische fonetiek’ http://www.youtube.com/watch?v=IG24BoekBGY

Om de reeks decodeerbare boeken te zien die wij uitgeven met een stap-voor-stap fonische progressie, bezoek: http://www.phonicbooks.co.uk/completerange.php

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *