Articles

Herbert Hoover: Impact and Legacy

Przez wiele lat zarówno uczeni, jak i amerykańska opinia publiczna darzyli Hoovera bardzo niskim szacunkiem, obwiniając go za Wielki Kryzys i krytykując jego wysiłki na rzecz zażegnania kryzysu. Jednak począwszy od lat 70. reputacja Hoovera zaczęła się poprawiać. Historycy wskazywali, że woluntaryzm Hoovera, jego wiara w ekspertyzy nauk społecznych i zachęcanie do współpracy między różnymi segmentami amerykańskiego porządku gospodarczego nie były zakorzenione w bezdusznym i reakcyjnym konserwatyzmie, ale w postępowej myśli społecznej jego czasów. Hoover trzymał się tych założeń podczas swojej prezydentury, zwłaszcza w komisjach takich jak White House Conference on Health and the Protection of Children oraz President’s Committee on Recent Social Trends.

Nawet gdy naród pogrążał się w Wielkim Kryzysie, wiara Hoovera w wolontariat i współpracę pozostała niezachwiana, co doprowadziło do innowacyjnych i bezprecedensowych działań inspirowanych przez rząd, takich jak Prezydencki Komitet Nadzwyczajny ds. Zatrudnienia, Prezydencka Organizacja Pomocy Bezrobotnym oraz Narodowa Korporacja Kredytowa. Hoover konsekwentnie lobbował także u władz stanowych i lokalnych oraz w Kongresie Stanów Zjednoczonych, aby zwiększyć wydatki na roboty publiczne. Jednocześnie historycy przyznają, że Hoover czasami porzucał woluntaryzm na rzecz interwencji rządowych w sprawy gospodarcze kraju, mając nadzieję na zakończenie kryzysu dzięki takim inicjatywom, jak Reconstruction Finance Corporation i Emergency Relief Construction Act. Wreszcie wielu historyków, patrząc z perspektywy czasu, twierdzi, że Hoover w rzeczywistości niewiele mógł zrobić, by zażegnać Kryzys. Słusznie twierdzą, że to przystąpienie Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej – a nie Nowy Ład Roosevelta – wydobyło je z gospodarczej zapaści.

Niemniej jednak wielu badaczy wciąż krytykuje odmowę Hoovera zatwierdzenia programów pomocy na wielką skalę, które mogłyby złagodzić cierpienie i głód, jego niechęć do wykorzystania znacznych wydatków federalnych w celu pobudzenia gospodarki i ogólny brak uznania dla wszechogarniającej natury Wielkiego Kryzysu. Po prostu Hoover nie zdawał sobie sprawy z poważnego zagrożenia, jakie kryzys gospodarczy stanowił dla narodu, a także z tego, że rozwiązanie kryzysu mogło wymagać porzucenia niektórych z jego głęboko zakorzenionych przekonań.

Hoover spotęgował te błędy, z których każdy miał polityczne implikacje, nieudolnymi manewrami politycznymi. Hoover okazał się niezdolny do radzenia sobie z Kongresem, prasą i opinią publiczną – lub z trudnymi sytuacjami, takimi jak Armia Premiowa – w sposób, który budował zaufanie do jego przywództwa. Należy również zauważyć, że wątpliwy osąd polityczny i przywództwo Hoovera nie zostały wywołane przez „wielki krach”. W pierwszych miesiącach swojej prezydentury Hoover wykazywał się niewielkim wyczuciem politycznym podczas debat na temat polityki rolnej i taryfowej. Jednak Wielki Kryzys sprawił, że te polityczne porażki, a także ideologiczne i polityczne ograniczenia Hoovera stały się bardziej widoczne, wyolbrzymiając ich skutki i torując drogę Franklinowi Rooseveltowi do zwycięstwa w wyborach prezydenckich w 1932 roku. To, co wyłania się zatem z książki o Hooverze, to mieszany i być może nadal potępiający werdykt, ale taki, który dokładniej mierzy prezydenta, jego politykę i jego politykę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *