Articles

Label: NOVOLIN 70/30- wstrzyknięcie insuliny ludzkiej, zawiesina

Ostrzeżenie

Każdą zmianę insuliny należy wykonywać ostrożnie i wyłącznie pod nadzorem lekarza. ZMIANY CZYSTOŚCI, MOCY, MARKI (PRODUCENTA), RODZAJU (REGULARNA, NPH, LENTE® ITP.), GATUNKU (WOŁOWINA, WIEPRZOWINA, WOŁOWO-WIEPRZOWA, LUDZKA) I/LUB METODY WYTWARZANIA (REKOMBINOWANY DNA W PORÓWNANIU Z INSULINĄ POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO) MOGĄ POWODOWAĆ KONIECZNOŚĆ ZMIANY DAWKOWANIA.

SPECJALNĄ OSTROŻNOŚĆ NALEŻY ZACHOWAĆ W PRZYPADKU PRZEKSZTAŁCANIA IZOLINY STANDARDOWEJ WOŁOWEJ LUB MIESZANEJ NA IZOLINĘ PURIFIED PORK LUB LUDZKĄ. JEŚLI KONIECZNE JEST DOSTOSOWANIE DAWKI, ZWYKLE STAJE SIĘ TO WIDOCZNE W CIĄGU PIERWSZYCH KILKU DNI LUB W CIĄGU KILKU TYGODNI. Należy dokładnie monitorować każdą zmianę leczenia.

NALEŻY PRZECZYTAĆ SEKCJE „REAKCJA NA INSULINĘ I SZOK” ORAZ „KETOACYDOZA DIABETYCZNA I ŚMIERĆ” W CELU WYSTĄPIENIA OBJAWÓW HYPOGLIKEMII (NISKIEGO GLUKOZY WE KRWI) I HYPERGLIKEMII (WYSOKIEGO GLUKOZY WE KRWI).

stosowanie insuliny w cukrzycy

Pani/Pana lekarz wyjaśnił, że choruje Pani/Pan na cukrzycę i że leczenie obejmuje wstrzyknięcia insuliny lub terapię insuliną w połączeniu z doustnym lekiem przeciwcukrzycowym. Insulina jest normalnie produkowana przez trzustkę, gruczoł znajdujący się za żołądkiem. Bez insuliny glukoza (cukier prosty wytwarzany z trawionego pokarmu) zostaje uwięziona w krwiobiegu i nie może dostać się do komórek organizmu. Niektórzy pacjenci, którzy nie wytwarzają wystarczającej ilości własnej insuliny lub nie potrafią odpowiednio wykorzystać insuliny, którą wytwarzają, muszą przyjmować insulinę w zastrzykach, aby kontrolować poziom glukozy we krwi.

Każdy przypadek cukrzycy jest inny i wymaga bezpośredniego i stałego nadzoru lekarskiego. Twój lekarz poinformował Cię o typie, mocy i ilości insuliny, którą powinieneś stosować oraz o czasie(ach), w którym powinieneś ją wstrzykiwać, a także omówił z Tobą dietę i plan ćwiczeń. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności lub pytań.

TYPY INSULIN

Dostępne są standardowe i oczyszczone insuliny zwierzęce, jak również insuliny ludzkie. Insuliny standardowe i oczyszczone różnią się stopniem oczyszczenia i zawartością materiału nie będącego insuliną. Insuliny standardowe i oczyszczone różnią się również źródłem gatunkowym; mogą pochodzić z wołowiny, wieprzowiny lub mieszanego pochodzenia wołowo-wieprzowego. Insulina ludzka jest identyczna w strukturze z insuliną wytwarzaną przez trzustkę ludzką, a zatem różni się od insulin zwierzęcych. Insuliny różnią się czasem działania; w celu uzyskania dodatkowych informacji patrz OPIS PRODUKTU LECZNICZEGO. Lekarz przepisał odpowiednią dla Ciebie insulinę; upewnij się, że zakupiłeś właściwą insulinę i sprawdź ją dokładnie przed użyciem.

OPIS PRODUKTU

Niniejsze opakowanie zawiera pięć (5) wkładów Novolin® 70/30 PenFill® 3 mL. Novolin 70/30 jest mieszaniną 70% NPH, zawiesina izofanowa insuliny ludzkiej i 30% Regular, wstrzyknięcie insuliny ludzkiej (pochodzącej z rekombinowanego DNA). Stężenie tego produktu wynosi 100 jednostek insuliny na mililitr. Jest to mętna lub mleczna zawiesina insuliny ludzkiej z protaminą i cynkiem. Substancja insulinowa (mętny materiał) osadza się na dnie wkładu, dlatego wkład należy obracać w górę i w dół, jak opisano w punkcie PRZYGOTOWANIE INIEKCJI, aby zawartość została równomiernie wymieszana przed podaniem dawki. Novolin 70/30 ma pośredni czas działania. Działanie leku Novolin 70/30 rozpoczyna się około ½ godziny po wstrzyknięciu. Maksymalne działanie występuje pomiędzy 2 a około 12 godziną. Pełny czas działania może trwać do 24 godzin po wstrzyknięciu.

Przebieg czasowy działania każdej insuliny może się znacznie różnić u różnych osób lub w różnym czasie u tej samej osoby. Ze względu na tę zmienność, wymienione tu okresy czasu należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki.

Ta insulina ludzka (pochodzenia rekombinowanego DNA) jest strukturalnie identyczna z insuliną wytwarzaną przez ludzką trzustkę. Ta insulina ludzka jest wytwarzana za pomocą technologii rekombinacji DNA z wykorzystaniem Saccharomyces cerevisiae (drożdże piekarskie) jako organizmu produkcyjnego.

Systemy podawania insuliny

Te wkłady Novolin 70/30 PenFill 3 mL są przeznaczone do stosowania z urządzeniami do podawania insuliny Novo Nordisk® kompatybilnymi z wkładami PenFill 3 mL, z dodatkiem lub bez dodatku NovoPen® 3 PenMate® i igieł jednorazowych NovoFine®.

Przechowywanie

Insulinę należy przechowywać w chłodnym (36° – 46°F ) miejscu, najlepiej w lodówce, ale nie w zamrażarce. Nie wolno dopuścić do jej zamrożenia. Wkłady Novolin 70/30 PenFill należy przechowywać w kartonie, aby pozostały czyste i chronione przed światłem. Obecnie używany wkład Novolin 70/30 PenFill nie powinien być przechowywany w lodówce, lecz w możliwie chłodnym miejscu (poniżej 86°F), z dala od bezpośredniego ciepła i światła. Nieschłodzone wkłady Novolin 70/30 PenFill należy wyrzucić po 10 dniach od pierwszego użycia, nawet jeśli nadal zawierają insulinę Novolin 70/30.

Nigdy nie należy używać wkładów PenFill po upływie terminu ważności, który jest wydrukowany na etykiecie i kartoniku.

Nigdy nie należy używać żadnego wkładu Novolin 70/30 PenFill, jeśli osad (biały osad) stał się grudkowaty lub ziarnisty w wyglądzie lub utworzył osad stałych cząstek na ściance wkładu. Nie należy stosować tej insuliny, jeżeli płyn we wkładzie pozostaje klarowny po jego wymieszaniu.

IMPORTANT

Nieprzestrzeganie wymienionych poniżej środków antyseptycznych może prowadzić do zakażeń w miejscu wstrzyknięcia.

– Igły jednorazowego użytku są przeznaczone do jednorazowego użytku; należy je użyć tylko raz i zniszczyć.

– Czyścić ręce i miejsce wstrzyknięcia wodą z mydłem lub alkoholem.

– Przetrzeć gumowy korek wkładu z insuliną wacikiem z alkoholem.

PrzyGOTOWANIE WSTRZĄSU

Nigdy nie należy umieszczać jednorazowej igły na urządzeniu do podawania insuliny, dopóki nie jest się gotowym do wykonania wstrzyknięcia, i należy ją usunąć natychmiast po wykonaniu wstrzyknięcia. Jeśli igła nie zostanie usunięta, część płynu może zostać wydalona z wkładu, powodując zmianę stężenia (mocy) insuliny.

Mętny materiał w zawiesinie insuliny osiądzie na dnie wkładu, dlatego przed wstrzyknięciem zawartość należy wymieszać. Te wkłady Novolin PenFill zawierają szklaną kulkę ułatwiającą mieszanie.

Rysunek 1

Rysunek 2

Przy użyciu nowego wkładu należy obrócić wkład w górę i w dół pomiędzy pozycjami A i B – patrz Rysunek 1. Czynność tę należy powtórzyć co najmniej 10 razy, aż płyn będzie jednolicie biały i mętny. Zmontować urządzenie do podawania insuliny zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. W przypadku kolejnych wstrzyknięć, gdy wkład znajduje się już w urządzeniu, obrócić urządzenie w górę i w dół pomiędzy pozycjami A i B – patrz rysunek 2. Czynność tę należy powtórzyć co najmniej 10 razy, aż płyn stanie się jednolicie biały i mętny. Postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia do podawania insuliny.

Uwaga: Nigdy nie rozpoczynać nowego wstrzyknięcia, jeżeli we wkładzie nie ma wystarczającej ilości insuliny, aby zapewnić prawidłowe mieszanie (szklana kulka potrzebuje odpowiedniego miejsca na ruch, aby wymieszać zawiesinę).

Wkłady PenFill mogą zawierać niewielką ilość pęcherzyków powietrza. Aby zapobiec wstrzyknięciu powietrza i mieć pewność, że wstrzykiwana jest pełna dawka insuliny, przed każdym wstrzyknięciem należy wykonać wstrzyknięcie powietrza. Wskazówki dotyczące wykonywania zastrzyku powietrza znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia do podawania insuliny.

PODAWANIE INIEKCJI

 1. Następujące obszary są odpowiednie do podskórnego wstrzykiwania insuliny: uda, górne części ramion, pośladki, brzuch. Nie należy zmieniać obszarów bez konsultacji z lekarzem. Właściwy punkt wstrzyknięcia powinien być zmieniany za każdym razem; miejsca wstrzyknięcia powinny być oddalone od siebie o około cal.
 2. Miejsce wstrzyknięcia powinno być czyste i suche. Należy uszczypnąć obszar skóry, który ma być wstrzyknięty i mocno go przytrzymać.
 3. Utrzymać urządzenie jak ołówek i szybko i mocno wbić igłę w uszczypnięty obszar.
 4. Rozluźnij skórę i wciśnij przycisk do końca, aby wstrzyknąć insulinę pod skórę. Po wstrzyknięciu, igła powinna pozostać pod skórą przez co najmniej 6 sekund. Przycisk należy trzymać wciśnięty do momentu wyjęcia igły ze skóry. Zapewni to, że wstrzyknięto pełną dawkę.
 5. Nie należy wstrzykiwać insuliny w mięsień, chyba że lekarz to zalecił. Nigdy nie należy wstrzykiwać insuliny do żyły. Należy postępować zgodnie z instrukcjami użytkowania urządzenia do podawania insuliny.
 6. Usuń igłę. Jeśli wystąpi niewielkie krwawienie, należy lekko naciskać suchym wacikiem przez kilka sekund – nie trzeć.

Uwaga: Należy stosować technikę wstrzykiwania zaleconą przez lekarza.

STOSOWANIE W CIĄŻY

Podtrzymanie dobrej kontroli cukrzycy w czasie ciąży jest szczególnie ważne i należy zwrócić szczególną uwagę na dietę, ćwiczenia fizyczne i schematy podawania insuliny. Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz dziecko piersią, skonsultuj się z lekarzem lub pielęgniarką edukacyjną.

REAKCJA NA INSULINĘ I SZOK

Reakcja na insulinę (hipoglikemia) występuje, gdy stężenie glukozy we krwi spada bardzo nisko. Może się to zdarzyć, jeśli przyjmiesz zbyt dużą dawkę insuliny, pominiesz lub opóźnisz posiłek, będziesz ćwiczyć więcej niż zwykle, będziesz pracować zbyt ciężko bez jedzenia lub zachorujesz (zwłaszcza z wymiotami lub gorączką). Hipoglikemia może również wystąpić w przypadku połączenia insulinoterapii i innych leków obniżających poziom glukozy we krwi, takich jak doustne leki przeciwcukrzycowe lub inne leki wydawane na receptę lub bez recepty. Pierwsze objawy reakcji na insulinę pojawiają się zwykle nagle. Mogą one obejmować zimny pot, zmęczenie, nerwowość lub drżenie, szybkie bicie serca lub mdłości. Mogą również wystąpić zmiany osobowości lub dezorientacja. Jeśli natychmiast coś wypijesz lub zjesz (szklankę mleka lub soku pomarańczowego, albo kilka cukierków), często możesz zatrzymać postęp objawów. Jeśli objawy nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem – reakcja na insulinę może prowadzić do utraty przytomności. Jeśli reakcja prowadzi do utraty przytomności, należy natychmiast uzyskać pomoc medyczną. Jeśli reakcje powtarzają się lub jeśli reakcja na insulinę doprowadziła do utraty przytomności, należy skontaktować się z lekarzem. Ciężka hipoglikemia może spowodować przejściowe lub trwałe upośledzenie czynności mózgu i śmierć.

W niektórych przypadkach charakter i nasilenie objawów ostrzegawczych hipoglikemii może ulec zmianie. Kilku pacjentów zgłosiło, że po przejściu na insulinę ludzką wczesne objawy ostrzegawcze hipoglikemii były mniej wyraźne niż w przypadku insuliny pochodzenia zwierzęcego.

KWASICA CUKRZYCOWA I ŚMIERĆ

Kwasica cukrzycowa może rozwinąć się, jeśli organizm ma zbyt mało insuliny. Najczęstsze przyczyny to ostra choroba lub infekcja lub nieprzyjmowanie wystarczającej ilości insuliny w zastrzyku. Jeśli jesteś chory, powinieneś sprawdzić, czy w twoim moczu nie ma ketonów. Objawy cukrzycowej kwasicy ketonowej zwykle pojawiają się stopniowo, w ciągu kilku godzin lub dni, i obejmują uczucie senności, zaczerwienioną twarz, pragnienie i utratę apetytu. Należy natychmiast powiadomić lekarza o pozytywnym wyniku badania moczu na obecność ketonów (acetonu) lub o wystąpieniu któregokolwiek z tych objawów. Szybki, ciężki oddech i szybkie tętno są poważniejszymi objawami i należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Ciężka, utrzymująca się hiperglikemia może prowadzić do śpiączki cukrzycowej i śmierci.

REAKCJE NIEPOŻĄDANE

Niektóre osoby z cukrzycą mają czerwoną, obrzękniętą i swędzącą skórę w miejscu wstrzyknięcia insuliny. Nazywa się to „reakcją miejscową” i może wystąpić, jeśli wstrzyknięcie nie zostało wykonane prawidłowo, jeśli skóra jest wrażliwa na roztwór oczyszczający lub jeśli pacjent jest uczulony na stosowaną insulinę. Jeśli wystąpi reakcja miejscowa, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Uogólniona alergia na insulinę występuje rzadko, ale kiedy wystąpi, może spowodować poważną reakcję, w tym wysypkę na całym ciele, skrócenie oddechu, przyspieszony puls, pocenie się i spadek ciśnienia krwi. Jeżeli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy zwrócić się o pomoc medyczną w nagłych wypadkach.

Jeżeli wystąpiły ciężkie reakcje alergiczne na insulinę (tj. uogólniona wysypka, obrzęk lub trudności w oddychaniu), należy wykonać testy skórne z każdym nowym preparatem insuliny przed jego zastosowaniem.

WAŻNE UWAGI

 1. Zmiana typu, mocy, gatunku lub czystości insuliny może wymagać dostosowania dawki. Każda zmiana insuliny powinna być dokonywana pod nadzorem lekarza.
 2. Aby uniknąć możliwego przenoszenia chorób, nie należy dzielić się wkładami PenFill.
 3. Przed użyciem należy sprawdzić, czy wkład PenFill jest nienaruszony (np. czy nie ma pęknięć). Nie używać, jeżeli widoczne są jakiekolwiek uszkodzenia lub jeżeli część gumowego tłoka, którą widać jest szersza niż biały pasek z kodem kreskowym.
 4. Pewnie dowiedziałeś się, jak badać mocz lub krew na obecność glukozy. Ważne jest, aby wykonywać te testy regularnie i zapisywać wyniki do wglądu u swojego lekarza lub pielęgniarki edukatorki.
 5. Jeśli masz ostrą chorobę, zwłaszcza z wymiotami lub gorączką, kontynuuj przyjmowanie insuliny. Jeśli to możliwe, pozostań na swojej regularnej diecie. Jeśli masz problemy z jedzeniem, pij soki owocowe, zwykłe napoje bezalkoholowe lub klarowne zupy; jeśli możesz, jedz małe ilości mdłych pokarmów. Badaj mocz na obecność glukozy i ketonów oraz, jeśli to możliwe, badaj poziom glukozy we krwi. Zapisz wyniki i skontaktuj się z lekarzem w celu ewentualnego dostosowania dawki insuliny. W przypadku wystąpienia ciężkich i długotrwałych wymiotów należy zwrócić się o pomoc do lekarza pogotowia ratunkowego.
 6. Powinieneś zawsze nosić przy sobie dokument tożsamości, który stwierdza, że jesteś chory na cukrzycę.
 7. Zawsze pytaj swojego lekarza lub farmaceutę przed przyjęciem jakiegokolwiek leku.
 8. Nie należy próbować ponownie napełniać wkładu PenFill.

Zawsze konsultuj się z lekarzem, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojego stanu zdrowia lub stosowania insuliny.

Pomocne informacje dla osób z cukrzycą są publikowane przez American Diabetes Association, 1660 Duke Street, Alexandria, VA 22314

Data wydania: 18 listopada 2005

Zabezpieczone patentami U.S. Patent No. 6,126,646 i No. 5,693,027 oraz Des. 347,894 i innymi patentami U.S. Patents Pending, zalecany do stosowania z urządzeniami do podawania insuliny Novo Nordisk 3 mL PenFill kompatybilnymi z wkładami, z lub bez NovoPen 3 PenMate, oraz igłami do penów Novo Nordisk.

© 2004/2005 Novo Nordisk Inc.

Novo Nordisk®, Novolin®, PenFill®, NovoPen®, PenMate®, NovoFine® i Lente® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Novo Nordisk A/S.

Novo Nordisk Inc.

Princeton, NJ 08540

W celu uzyskania dodatkowych informacji zadzwoń pod numer 1-800-727-6500

Manufactured by

Novo Nordisk A/S

DK-2880 Bagsvaerd, Denmark

Patient Instructions for Use

Novolin® 70/30® InnoLet®

Novolin® 70/30 InnoLet® directions for use

Novolin® 70/30 InnoLet® jest jednorazowym systemem podawania insuliny w formie dial-jest jednorazowym systemem do podawania insuliny w dawkach od 1 do 50 jednostek w odstępach co 1 jednostkę. Novolin® 70/30 InnoLet® jest przeznaczony i zalecany do stosowania z jednorazowymi igłami NovoFine®. Novolin® 70/30 InnoLet® nie jest zalecany dla pacjentów niewidomych lub z poważnymi zaburzeniami wzroku bez pomocy osoby widzącej, przeszkolonej w zakresie prawidłowego stosowania tego produktu.

Przed użyciem urządzenia należy całkowicie przeczytać niniejszą instrukcję.

1. Przygotowanie urządzenia Novolin® 70/30 InnoLet®:

Ściągnąć nasadkę urządzenia.

1A. Przekręcić urządzenie Novolin® 70/30 InnoLet® w górę i w dół pomiędzy pozycjami A i B, tak aby szklana kulka została przesunięta z jednego końca zbiorniczka insuliny na drugi. Wykonać tę czynność co najmniej 10 razy, aż płyn będzie wydawał się jednolicie biały i mętny.

Aby zapewnić równomierne wymieszanie pozostałej insuliny, w zbiorniczku musi pozostać co najmniej 12 jednostek insuliny. Jeżeli pozostało mniej niż 12 jednostek, nie należy używać wstrzykiwacza Novolin® 70/30 InnoLet®.

Przetrzeć gumowy korek wacikiem z alkoholem.

1B. Usunąć zakładkę ochronną z igły jednorazowej i nakręcić igłę na strzykawkę Novolin® 70/30 InnoLet®. Nigdy nie należy umieszczać igły jednorazowej na urządzeniu Novolin® 70/30 InnoLet®, dopóki nie jest się gotowym do wykonania wstrzyknięcia. Igłę należy usunąć natychmiast po użyciu. Jeśli igła nie zostanie usunięta, część płynu może zostać wydalona z Novolin® 70/30 InnoLet® powodując zmianę stężenia (mocy) insuliny.

1C. Podawanie zastrzyku powietrza przed każdym wstrzyknięciem:

Niewielkie ilości powietrza mogą zbierać się w igle i zbiorniku insuliny podczas normalnego użytkowania. Aby uniknąć wstrzyknięcia powietrza i zapewnić prawidłowe dawkowanie, należy wybrać 2 jednostki, przekręcając pokrętło wyboru dawki zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Trzymając wstrzykiwacz Novolin® 70/30 InnoLet® igłą do góry, należy delikatnie postukać w niego palcem, aby pęcherzyki powietrza zebrały się w górnej części zbiorniczka. Zdejmij plastikową zewnętrzną i wewnętrzną nasadkę igły.

Z igłą skierowaną do góry naciśnij przycisk do oporu, a selektor dawki powróci do pozycji zero. Sprawdzić, czy na końcówce igły pojawia się kropla insuliny (patrz rys. 1C). Jeśli nie, powtarzać procedurę do momentu pojawienia się insuliny.

Przed pierwszym użyciem Novolin® 70/30 InnoLet® może być konieczne wykonanie do 6 wstrzyknięć powietrza, aby uzyskać kroplę insuliny na końcówce igły. Jeśli konieczne jest wykonanie więcej niż 6 wstrzyknięć powietrza, nie należy używać produktu i zwrócić go do firmy Novo Nordisk. Może pozostać mały pęcherzyk powietrza, ale nie zostanie on wstrzyknięty, ponieważ mechanizm operacyjny uniemożliwia całkowite opróżnienie zbiornika.

2. Ustawianie dawki

Zawsze należy sprawdzić, czy przycisk jest całkowicie wciśnięty, a wybierak dawki ustawiony na zero. Trzymając Novolin® 70/30 InnoLet® przed sobą, należy przekręcić pokrętło wyboru dawki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić wymaganą dawkę. Podczas wybierania dawki nie należy kłaść ręki na przycisku. Jeśli przycisk nie może się swobodnie podnieść, insulina zostanie wypchnięta z igły. Podczas ustawiania dawki usłyszysz kliknięcie dla każdej wybranej jednostki. Nie należy polegać na tym dźwięku kliknięcia jako sposobie określania dawki. Jeśli ustawiono niewłaściwą dawkę, należy po prostu przekręcić pokrętło wyboru dawki do przodu lub do tyłu, aż zostanie ustawiona właściwa liczba jednostek.

50 jednostek to dawka maksymalna.

3. Wykonywanie wstrzyknięcia

Należy stosować technikę wstrzyknięcia zaleconą przez lekarza. Sprawdzić, czy została ustawiona właściwa dawka i nacisnąć przycisk do oporu. Należy uważać, aby nie zablokować przełącznika dawki podczas wykonywania wstrzyknięcia, ponieważ po naciśnięciu przycisku przełącznik dawki musi powrócić do pozycji zerowej. Podczas naciskania przycisku może być słyszalne kliknięcie. Nie należy polegać na tym dźwięku jako potwierdzeniu dostarczenia dawki.

Po wykonaniu wstrzyknięcia należy odkręcić igłę i odpowiednio ją wyrzucić. Należy założyć nasadkę urządzenia.

Pracownicy służby zdrowia, krewni i inni opiekunowie powinni przestrzegać ogólnych środków ostrożności przy usuwaniu i utylizacji igieł, aby wyeliminować ryzyko niezamierzonego wkłucia.

Dodatkowe informacje znajdują się w części Podawanie zastrzyku na odwrotnej stronie tej ulotki.

Kolejne wstrzyknięcia

Zawsze przed ponownym użyciem wstrzykiwacza Novolin® 70/30 InnoLet® należy sprawdzić, czy przycisk jest całkowicie wciśnięty. Jeśli nie, należy przekręcić pokrętło wyboru dawki do momentu całkowitego opuszczenia przycisku. Następnie postępować zgodnie z punktami 1-3. Liczby na zbiorniczku insuliny mogą być użyte do oszacowania ilości insuliny pozostałej w Novolin® 70/30 InnoLet®. Liczby te nie służą do pomiaru dawki insuliny.

Nie można ustawić dawki większej niż liczba jednostek pozostałych w zbiorniczku.

4. Sprawdzenie działania

Jeśli uważasz, że Twój Novolin® 70/30 InnoLet® nie działa prawidłowo, wykonaj następującą procedurę:

a. Nałożyć nową igłę NovoFine.

b. Wykonać wstrzyknięcie powietrza zgodnie z opisem w punkcie 1C.

c. Założyć zewnętrzną nasadkę na igłę.

d. Wydozować 20 jednostek do nasadki igły.

Insulina wypełni dolną część nasadki (jak pokazano na rys. 4).

Jeśli Novolin® 70/30 InnoLet® uwolnił zbyt dużo lub zbyt mało insuliny, należy powtórzyć test. Jeśli sytuacja się powtórzy, należy skontaktować się z firmą Novo Nordisk i nie używać urządzenia Novolin® 70/30 InnoLet®.

5. Ważne uwagi

a. Jeśli przed pierwszym użyciem Novolin® 70/30 InnoLet® trzeba wykonać więcej niż 6 wstrzyknięć powietrza, aby uzyskać kroplę insuliny na końcówce igły, nie należy stosować.

b. Należy pamiętać o wykonaniu strzału powietrznego przed każdym wstrzyknięciem (patrz rys. 1C).

c. Należy uważać, aby nie upuścić wstrzykiwacza Novolin® 70/30 InnoLet® ani nie narażać go na uderzenia.

d. Należy pamiętać, aby aktualnie używany Novolin® 70/30 InnoLet® mieć zawsze przy sobie; nie pozostawiać go w samochodzie lub innym miejscu, w którym mogą wystąpić skrajne temperatury.

e. Novolin® 70/30 InnoLet® jest przeznaczony i zalecany do stosowania z igłami jednorazowymi NovoFine.

f. Nigdy nie należy umieszczać igły jednorazowej na urządzeniu Novolin® 70/30 InnoLet®, dopóki nie jest się gotowym do jej użycia. Usunąć igłę natychmiast po użyciu.

g. Zużyty Novolin® 70/30 InnoLet® wyrzucić ostrożnie, bez założonej igły.

h. Zawsze nosić przy sobie zapasowy Novolin® 70/30 InnoLet® na wypadek uszkodzenia lub zgubienia Novolin® 70/30 InnoLet®.

i. Firma Novo Nordisk nie ponosi odpowiedzialności za działania niepożądane występujące w wyniku stosowania systemu podawania insuliny z produktami, które nie są zalecane przez firmę Novo Nordisk.

i.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *