Articles

Leczenie CAD i ACS | BRILINTA® (tikagrelor) tabletki

BRILINTA jest stosowana w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia lub śmierci z powodu ataku serca lub udaru, ale BRILINTA (i podobne leki) może powodować krwawienie, które może być poważne i czasami prowadzić do śmierci. Przypadki poważnego krwawienia, takiego jak krwawienie wewnętrzne, mogą wymagać transfuzji krwi lub operacji. W czasie stosowania leku BRILINTA pacjent może mieć siniaki i łatwiej krwawić oraz częściej występować u niego krwawienia z nosa. Zatrzymanie krwawienia może również trwać dłużej niż zwykle.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek oznaki lub objawy krwawienia podczas stosowania leku BRILINTA, w tym: ciężkie, niekontrolowane krwawienie; różowy, czerwony lub brązowy mocz; wymioty, które są krwawe lub wyglądają jak fusy z kawy; czerwony lub czarny stolec; lub jeśli pacjent kaszle krwią lub skrzepami krwi.

Nie należy przerywać stosowania leku BRILINTA bez rozmowy z lekarzem, który przepisał lek. U osób, u których zastosowano stent, a które zbyt szybko przerwały przyjmowanie leku BRILINTA, istnieje większe ryzyko powstania zakrzepu krwi w stencie, ataku serca lub zgonu. Jeśli pacjent przestanie przyjmować lek BRILINTA z powodu krwawienia lub z innych powodów, ryzyko wystąpienia ataku serca lub udaru może się zwiększyć. Należy poinformować wszystkich lekarzy i stomatologów o przyjmowaniu leku BRILINTA. Aby zmniejszyć ryzyko krwawienia, lekarz może zalecić przerwanie stosowania leku BRILINTA na 5 dni przed zabiegiem chirurgicznym. Lekarz powinien poinformować pacjenta, kiedy należy ponownie rozpocząć przyjmowanie leku BRILINTA, tak szybko jak to możliwe po zabiegu chirurgicznym.

Przyjmować lek BRILINTA i aspirynę dokładnie tak, jak zalecił lekarz. W większości przypadków nie należy przyjmować dawki aspiryny większej niż 100 mg na dobę, ponieważ może ona wpływać na działanie leku BRILINTA. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające aspirynę. Nie należy przyjmować nowych leków zawierających aspirynę.

Nie należy przyjmować leku BRILINTA, jeśli u pacjenta występowały w przeszłości krwawienia w mózgu, obecnie występują krwawienia lub jeśli pacjent jest uczulony na tikagrelor lub którykolwiek składnik leku BRILINTA.

Zgłaszano występowanie zwolnionego rytmu serca podczas stosowania leku BRILINTA.

BRILINTA może powodować poważne działania niepożądane, w tym krwawienie i duszność. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi nowa lub niespodziewana duszność lub jakiekolwiek działanie niepożądane, które przeszkadza pacjentowi lub nie ustępuje. Lekarz zdecyduje, jakie leczenie jest potrzebne.

Powiedz lekarzowi o wszystkich lekach, które przyjmujesz, również tych, które wydawane są na receptę i bez recepty, witaminach i suplementach ziołowych. Lek BRILINTA może wpływać na sposób działania innych leków, a inne leki mogą wpływać na sposób działania leku BRILINTA. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje karmić piersią. Nie należy karmić piersią w trakcie leczenia lekiem BRILINTA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *