Articles

Mapa produkcji firmy Nike:

Dowiedz się więcej o sieci produkcji kontraktowej firmy NIKE, Inc. i krajach, w których prowadzimy działalność

O serwisie

Prawie wszystkie materiały i gotowe produkty firmy NIKE, Inc. pochodzą od niezależnych dostawców lub są wytwarzane przez nich, którzy wytwarzają lub dostarczają produkty dla innych globalnych firm. Oznacza to, że firma NIKE nie jest właścicielem, operatorem ani nie zatrudnia pracowników w tych miejscach. Firma NIKE zawarła również umowy licencyjne, które zezwalają podmiotom niepowiązanym na wytwarzanie i sprzedaż produktów z wykorzystaniem znaków towarowych będących własnością firmy NIKE.

Dostawcy przedstawieni na tej mapie to dostawcy wykorzystywani przez firmę NIKE, Inc, licencjobiorców lub agentów do produkcji wyrobów gotowych, a także dostawcy materiałów.

Portfolio firmy NIKE, Inc obejmuje firmy Nike, Jordan Brand, Hurley i Converse. Dane na tej stronie odzwierciedlają i mogą być filtrowane przez firmy Nike (w tym Jordan Brand), Converse i Hurley.

Zakontraktowane fabryki, które produkują wyroby gotowe dla NIKE, Inc. dostarczają dane, które są następnie zatwierdzane podczas audytów przeprowadzanych w ciągu roku. Dostawcy ci są zobowiązani do przestrzegania rygorystycznego zestawu norm zgodności, w tym Kodeksu Postępowania i Standardów Przywództwa NIKE. Strona ta jest aktualizowana co kwartał.

Aby dowiedzieć się więcej o tej pracy, odwiedź stronę sustainability.nike.com.

Kluczowe pojęcia

Pracownicy: : Całkowita liczba pracowników jest obliczana na podstawie całkowitej liczby pracowników w każdej fabryce objętej umową. Obejmuje to pracowników liniowych (biorących udziaá w produkcji produktów NIKE) oraz wszystkich innych pracowników (takich jak kierownicy, personel administracyjny, pracownicy Zasobów Ludzkich oraz personel obsáugi).

Średni wiek oraz odsetek kobiet i pracowników migrujących obliczane są na podstawie odsetka wszystkich pracowników liniowych.

Migranci: : Dla celów tej strony, pracownicy migrujący odnoszą się do pracowników, którzy wyemigrowali z jednego kraju do drugiego (migracja zagraniczna), jak również ludzi w kraju, którzy przenieśli się z jednego miejsca do drugiego w ramach jego granic (migracja wewnętrzna).

Grupa dostawców: Tam gdzie ma to zastosowanie, ta strona zawiera nazwę grupy dostawców dla fabryk kontraktowych pokazanych na tej mapie. Grupa dostawców obejmuje podmiot macierzysty oraz wszystkie podmioty zależne, które ten podmiot macierzysty bezpośrednio lub pośrednio posiada lub kontroluje.

Marki reprezentowane na mapie:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *