Articles

6+ Voordelen van effectieve communicatie in de verpleging

6+ Voordelen van effectieve communicatie in de verpleging

De voordelen van effectieve communicatie in de verpleging zijn vaak ongezien en ondergewaardeerd. Verpleegkundige communicatie is evenzeer een kunst als een wetenschap, waarbij de kunst betrekking heeft op het tot stand brengen van een menselijke band met de patiënt of collega’s, terwijl de wetenschap betrekking heeft op het gereedschap en de technologie die dergelijke verbindingen vergemakkelijken. Mensen zijn sociale wezens; we hebben zorg van anderen nodig, vooral wanneer we op ons kwetsbaarst zijn. Aangezien ziekenhuizen vier keer zoveel verpleegkundigen als artsen in dienst hebben, zijn verpleegkundigen waarschijnlijk degenen die patiënten het medeleven en de empathie bieden die nodig zijn op de weg naar herstel.

Verpleegkundigen bieden patiënten diepgaande interpersoonlijke, intellectuele en technische vaardigheden en vaardigheden op het punt van zorg en daarbuiten. Om dit te kunnen doen, moeten ze niet alleen klinische kennis bezitten, maar ook interpersoonlijke communicatievaardigheden. Volgens de Amerikaanse National Library of Medicine van de National Institutes of Health (NIH) is communicatie in de verpleging een “vitaal element in de verpleging op alle werkterreinen en in al haar interventies, zoals preventie, behandeling, therapie, revalidatie, onderwijs en gezondheidsbevordering.”

Verpleegkundige zorg wordt voornamelijk geleverd door middel van dialoog door middel van specifieke vaardigheden van verbale communicatie en non-verbale communicatie. “Communicatie in de verpleegkunde” definieert de uitwisseling van informatie, gedachten en gevoelens tussen mensen met behulp van spraak of andere middelen. De patiënt brengt zijn angsten en zorgen over aan de verpleegkundige om een juiste diagnose te kunnen stellen. De voordelen van verpleegkundigen die effectief kunnen communiceren zijn dus overweldigend belangrijk.

Wat is effectieve verpleegkundige communicatie?

Voordelen van effectieve communicatie in de verpleging vereisen een begrip van de patiënt en de ervaringen die zij uiten, zegt NIH. Deze communicatie “vereist vaardigheden en tegelijkertijd de oprechte intentie van de verpleegkundige om te begrijpen wat de patiënt bezighoudt.” Verpleegkundigen, om succesvol te zijn, moeten de behoeften van de patiënt begrijpen, evenals de door de patiënt gecommuniceerde boodschap terug overbrengen. “Het is een weerspiegeling van de kennis van de deelnemers, de manier waarop ze denken en voelen en hun capaciteiten.”

Om de beste communicatie met patiënten te bereiken, moeten verpleegkundigen bereid zijn om verschillende aspecten en toepassingen van communicatie in verschillende gebieden van de verpleging te leren, te begrijpen en toe te passen. De nadruk moet worden gelegd “op het belang van communicatie tussen verpleegkundige en patiënt en de verpleegkundige opleiding moet zich richten op de communicatievaardigheden van verpleegkundigen.”

Zo ook is (patiënten)communicatie zelden “eenrichtingsverkeer” en het niet herkennen van tweerichtingsverkeer door verpleegkundigen kan leiden tot negatieve conclusies en attitudes. Communicatie is echter niet alleen verbaal; het kan ook zonder woorden plaatsvinden, en is een doorlopend proces. Non-verbale communicatie uit zich in gezichtsuitdrukkingen, gebaren, lichaamshouding en fysieke barrières, zoals afstand.

Verpleegkundigen moeten in staat zijn om de communicatie van patiënten tijdens stressvolle situaties te analyseren en non-verbale signalen te begrijpen om de veiligheid van de patiënt te waarborgen. Bovendien moeten verpleegkundigen begrijpen dat geen twee mensen op precies dezelfde manier communiceren. Luisteren is belangrijk in de communicatie; door te luisteren kan een verpleegkundige een situatie beoordelen om een reactie voor de zorg te formuleren.

Communicatie in de verpleging

De communicatie tussen verpleegkundige en patiënt begint bij het eerste contact; op het eerste moment van de zorg voor de patiënt. Deze communicatie duurt de gehele zorgcyclus. Voor een optimaal resultaat moet de patiënt zich op zijn gemak voelen, wat een rustige en besloten omgeving vereist (voor zover toegestaan) en vertrouwelijkheid. Als een dergelijke omgeving niet beschikbaar wordt gesteld, kan de patiënt afzien van openhartig spreken. Tijd is ook een vereiste voor een goede communicatie tussen een verpleegkundige en een patiënt. Het kost tijd om het vertrouwen te creëren dat nodig is om de patiënt zo goed mogelijk te ondersteunen. “De patiënt die de onverdeelde aandacht van de verpleegkundige heeft, onthult zijn probleem eerder, met de voldoening dat de verpleegkundige naar hem heeft geluisterd en hem heeft geobserveerd”, aldus de NIH paper, “Communication in Nursing Practice”.

Als een gesprek tussen een verpleegkundige en een patiënt aan de gang is, moet de verpleegkundige taal gebruiken die de patiënt niet bombardeert met technische termen of woorden van weinig betekenis. Een patiënt kan zich snel schamen voor zijn gebrek aan volledig begrip en aarzelen, waardoor de voortgang wordt gestopt. Hij kan ook vermijden uitleg te vragen en blijven proberen een volledig begrip van de situatie te krijgen. Verpleegkundigen moeten het gesprek op het taalniveau van de luisteraar brengen, zodat hij of zij zo goed mogelijk kan inspelen op het begrip van de patiënt van wat er wordt meegedeeld. Oogcontact is ook uiterst belangrijk.

Ten slotte zijn eerlijkheid en transparantie van vitaal belang voor een effectieve communicatie tussen zorgverlener en patiënt. Verpleegkundige communicatoren moeten “geen vermoedens, twijfels en misverstanden laten bestaan,” concludeerden de onderzoekers in hun NIH-rapport.

Video, Voice &Tekst in één gemakkelijke app

Eenvoudige en veilige virtuele communicatie voor zorgverleners en patiënten

Voice, Video Text Telehealth Solutions

Patiënten communiceren is uniek

Wanneer een patiënt het punt van zorg binnenkomt – onder stress en de emotionele vermoeidheid – reacties zoals “woede, ongeloof, jammeren, agressie en ontkenning van de werkelijkheid zijn bekende afweermechanismen, die worden gerekruteerd om hem te helpen zich aan te passen aan de nieuwe situatie waarmee hij wordt geconfronteerd.” Mensen verschillen in hun behoefte aan communicatie. Sommigen willen dat er naar hen geluisterd wordt. Anderen willen uitleg over alles wat ze meemaken. Verpleegkundigen moeten dienovereenkomstig communiceren. Zorgverleners moeten “stilte en onverschilligheid” vermijden.

Communicatie met patiënten vereist opleiding en ervaring, maar ook onderwijs. Goede communicatie verbetert de kwaliteit van de zorg en wordt beschouwd als een “onvervreemdbaar recht en een eerste vereiste voor het opbouwen van een echte en zinvolle relatie tussen patiënten en verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers”, aldus de onderzoekers.

Verpleegkundigen vormen de frontlinie als het gaat om het communiceren en begrijpen van de behoeften van patiënten. Deze specifieke zorgverleners hebben het meest directe contact tijdens de interactie met de patiënt en komen dus met de beste inzichten over de behoeften en de verleende zorg. De manieren waarop verpleegkundigen daadwerkelijk communiceren variëren, maar als het effectief is, is hun vermogen om dit te doen van vitaal belang voor het genereren van betere patiëntresultaten.

Voordelen van effectieve communicatie in de verpleegkunde

De voordelen van effectieve communicatie in de verpleegkunde zijn onder andere de volgende:

1. Onmiddellijk inzicht in de toestand en behoeften van de patiënt

Van het eerste punt van zorg en triage tot en met de behandeling en ontslag (uit een acute zorgomgeving) en daarna, zijn verpleegkundigen de eerste en primaire zorgverleners. Deze zorgverleners beoordelen en evalueren de toestand van de patiënt snel en proberen deze te begrijpen. In bijna alle gevallen zijn verpleegkundigen de eerste en beste communicatielijn met betrekking tot de gezondheid van de patiënt naar andere teamleden. Hun vaardigheid en effectiviteit in communicatie is cruciaal voor het leveren van goede zorg.

2. Inzicht in de emotionele toestand van patiënten

Omdat verpleegkundigen meer tijd doorbrengen met patiënten dan de meeste andere zorgverleners, is de hoeveelheid persoonlijke communicatie die ze hebben met patiënten belangrijk voor het begrijpen van iemands fysieke en emotionele welzijn. De communicatie die verpleegkundigen met patiënten hebben, betekent dat ze in staat kunnen zijn om een dieper niveau van individuele zorg te bieden. Deze gedetailleerde informatie kan belangrijk zijn voor de gezondheid van een patiënt op lange termijn. Dit communicatieniveau kan hen ook helpen bij het nemen van beslissingen over geschikte behandelplannen en bij het implementeren van zorgprotocollen met andere zorgprofessionals.

3. Inzicht in sociale gezondheidsdeterminanten

Sociale gezondheidsdeterminanten zijn de sociale, fysieke en omgevingsomstandigheden in iemands leven die de algehele gezondheidsstatus beïnvloeden. Aangetoond is dat sociale gezondheidsdeterminanten, zoals armoede, werkloosheid, onzekere voedselvoorziening en een gebrek aan stabiele huisvesting, de frequentie en ernst van chronische aandoeningen vergroten en leiden tot een hogere morbiditeit en mortaliteit. Effectief communiceren met patiënten om te begrijpen wat hun sociale determinanten kunnen zijn, kan de gezondheid en het welzijn van patiënten aanzienlijk verbeteren, belangrijke onderdelen van het Healthy People 2020-initiatief van het ministerie van Volksgezondheid en Human Service.

4. Veranderingen in de zorg volgen

Inzicht in de behoeften en zorgen van patiënten stelt verpleegkundigen in staat om hun communicatie en klinische strategieën te richten op specifieke voorkeuren van patiënten. Dit betekent ook dat ze de vooruitgang van de patiënt regelmatig kunnen volgen en afwijkingen in bijna real-time kunnen meten. Uitkomsten op basis van regelmatige communicatie kunnen vervolgens worden doorgestuurd naar andere zorgverleners in het team. Als een verpleegkundige goed kan luisteren en regelmatig haar patiënten controleert, kan zij zowel fysieke als emotionele onrust verminderen.

5. Identificeren van gespecialiseerde behoeften

Een patiënt kan behoeften hebben buiten zijn medische zorg. Sommige patiënten hebben bijvoorbeeld speciale diëten of bepaalde religieuze overtuigingen. Verpleegkundigen kunnen ervoor zorgen dat deze informatie bij de juiste mensen terechtkomt, zodat de kwaliteit van de zorg niet in het gedrang komt en aan de eisen van de patiënt wordt voldaan.

6. Pleiten voor patiënten

Volgens de “Code of Ethics for Nurses” van de American Nurses Association (ANA) omvat pleiten voor patiënten een therapeutische relatie en communicatie tussen verpleegkundige en patiënt. Als pleitbezorger treedt een verpleegkundige op als informant bij de besluitvorming van de patiënt, door de patiënt bij te staan en de patiënt in staat te stellen zijn of haar eigen beslissingen te nemen. Verpleegkundige pleitbezorgers overbruggen communicatiekloven tussen de patiënt, andere beroepsgroepen en het gezondheidszorgsysteem. Op dezelfde manier, wanneer een verpleegkundige de zorgen van de patiënt kan identificeren, kan zij of hij helpen om de angsten te verlichten en een betere ervaring voor de patiënt te creëren. Verpleegkundigen stellen patiënten gerust en helpen hen. Ze kunnen helpen om een diagnose uit te leggen of aanbevelingen te geven over hoe een behandelingsplan te volgen of medicatie in te nemen. Ze zorgen ook voor de follow-up met de arts voor zaken als labresultaten of kritische informatie.

Technologie kan de communicatie verbeteren

Zorg-IT kan een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van een goede communicatie tussen verpleegkundigen en patiënten. Zo kunnen tablets tools bevatten waarmee patiënten vertrouwd kunnen raken met het ziekenhuis en hun zorgteams, en die een positievere ervaring tijdens hun verblijf bevorderen. Verpleegkundigen hoeven dus niet alleen te vertrouwen op hun eigen interpersoonlijke vaardigheden en geheugen. Oplossingen voor klinische communicatie en samenwerking kunnen verpleegkundigen helpen om met andere leden van het zorgteam te communiceren en belangrijke informatie over patiënten vast te leggen.

Deze zelfde technologieën kunnen verpleegkundigen helpen om belangrijke informatie aan patiënten door te geven. Verpleegkundigen kunnen het voldoen aan documentatie-eisen via de zorgtechnologie combineren met hun interpersoonlijke vaardigheden om een positieve ervaring voor de patiënt te creëren.

Conclusie

Verpleegkundige communicatie gaat veel verder dan alleen praten met patiënten en andere verpleegkundigen. Verpleegkundigen zijn de frontlinie voor communicatie. Door hen de juiste vaardigheden en technologie te bieden, kan elk onderdeel van uw zorgorganisatie worden verbeterd. Om deze doelen te bereiken en patiënttevredenheid te bereiken, vereisen effectieve communicatievaardigheden van verpleegkundigen goede interpersoonlijke vaardigheden, inzicht in de behoeften van patiënten, training en voortdurende bijscholing van verpleegkundigen in zaken die te maken hebben met de juiste techniek, zodat ze adequaat en humaan kunnen reageren op de verwachtingen van patiënten. Verpleegkundige communicatie omvat een evenwichtige meelevende benadering, actief luisteren, klinische expertise en zelfs technologie die aan de vraag kan voldoen en tegelijkertijd een zorgontmoeting van hoge kwaliteit kan creëren die zowel de gezondheid als de emotionele behoeften van de patiënt ondersteunt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *