Articles

Alternatieve beleggingen

Wat is een Alternatieve belegging?

Een alternatieve belegging is een belegging in andere activa dan contanten, aandelen en obligaties. Alternatieve beleggingen kunnen beleggingen in materiële activa zijnTastbare activaTastbare activa zijn activa met een fysieke vorm en die waarde houden. Voorbeelden zijn onroerende goederen, installaties en uitrusting. Materiële activa zijn bijvoorbeeld edele metalen of wijn. Daarnaast kunnen ze beleggingen in financiële activa zijn, zoals private equity, distressed securities en hedgefondsenHedge Fund StrategiesEen hedgefonds is een beleggingsfonds dat wordt opgericht door geaccrediteerde particulieren en institutionele beleggers met als doel het maximaliseren van rendementen en.

Alternatieve beleggingen

In het algemeen vertonen alternatieve beleggingen een lage correlatie met traditionele beleggingen (aandelen, obligatiesObligaties zijn vastrentende effecten die worden uitgegeven door bedrijven en overheden om kapitaal aan te trekken. De emittent van de obligatie leent kapitaal van de obligatiehouder en doet vaste betalingen aan hem tegen een vaste (of variabele) rentevoet voor een bepaalde periode). Bovendien hebben sommige alternatieve beleggingen een uiterst ingewikkelde waardering en zijn ze zeer illiquide. Om deze redenen zijn bepaalde soorten alternatieve beleggingen zeer populair onder financiële instellingen en vermogende particulieren.

Alternatieve beleggingen kunnen een geweldige aanvulling zijn op de portefeuille van een belegger. Veel alternatieve beleggingen leveren een aanzienlijk hoger rendement op dan traditionele beleggingen. Ook de beschikbaarheid van een breed scala aan alternatieve beleggingen maakt ze een haalbare optie, ondanks de risicotolerantie van de belegger of de perceptie van de markt.

Features of Alternative Investments

Alle alternatieve beleggingen hebben de volgende kenmerken die hen onderscheiden van traditionele beleggingsvormen:

1. Lage correlatie met de traditionele beleggingen

Dit kan zeer gunstig zijn voor potentiële beleggers, omdat de lage correlatie mogelijkheden biedt voor diversificatie van de portefeuille.

2. Moeilijk om de onderliggende waarde te bepalen

Alternatieve beleggingen zijn vaak inherent ingewikkeld als het gaat om waardering. De waardering van een alternatieve belegging kan specifieke kennis vereisen, en sommige exotische beleggingen, zoals beeldende kunst, kunnen onvoorspelbare vraagpatronen vertonen. Bovendien kunnen ze uniek van aard zijn, wat de waardering ook bemoeilijkt.

3. Relatief lage liquiditeit

In het algemeen hebben alternatieve beleggingen een relatief lage liquiditeit, vooral in vergelijking met traditionele beleggingen. De lage liquiditeit kan worden verklaard door de afwezigheid van gecentraliseerde markten en de geringe vraag naar sommige van de activa in vergelijking met traditionele beleggingen (denk aan hedendaagse kunstwerken). Bovendien gelden voor sommige beleggingen beperkingen met betrekking tot het verlaten van de belegging.

4. Hoge aankoopkosten

Alternatieve beleggingen worden vaak geassocieerd met hoge aankoopkosten. Sommige alternatieve beleggingen, zoals hedgefondsen, vereisen een minimumbeleggingsbedrag, evenals een vergoeding.

Alternatieve belegging - Voorbeeld

Classificatie van alternatieve beleggingen

Alternatieve beleggingen kunnen worden geclassificeerd als materiële of immateriële beleggingen.

Tastbare alternatieve beleggingen omvatten het volgende:

 • Verfelijke metalen
 • Kunst
 • Wijn
 • postzegels
 • Antiek

Voorbeelden van immateriële alternatieve beleggingen omvatten:

 • Hedgefondsen
 • Private equity
 • Venture capital
 • Derivaten
 • CryptocurrencyCryptocurrency is een vorm van digitale valuta die is gebaseerd op blockchain-netwerken. Cryptocurrency zoals Bitcoin en Ethereum worden steeds meer geaccepteerd.

Aanvullende bronnen

CFI biedt de Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)™FMVA® CertificationGa samen met 850.000+ studenten aan de slag bij bedrijven als Amazon, J.P. Morgan, en Ferrari FMVA Financial Modeling Certification certificeringsprogramma voor diegenen die hun carrière naar het volgende niveau willen tillen. Om te blijven leren en uw carrière vooruit te helpen, kunnen de volgende CFI-bronnen nuttig zijn:

 • Investing: A Beginner’s GuideInvesting: A Beginner’s GuideCFI’s Investing for Beginners guide leert u de basisbeginselen van beleggen en hoe u kunt beginnen. Leer over verschillende strategieën en technieken om te handelen, en over de verschillende financiële markten waarin u kunt beleggen.
 • Marktbare effectenMarktbare effecten zijn onbeperkte financiële instrumenten op korte termijn die worden uitgegeven voor aandelen of voor schuldpapier van een beursgenoteerde onderneming. De uitgevende onderneming creëert deze instrumenten met het uitdrukkelijke doel fondsen te werven om de bedrijfsactiviteiten en -uitbreiding verder te financieren.
 • ServicekostenServicekostenEen servicekosten, ook wel servicekosten genoemd, verwijst naar een vergoeding die wordt geïnd om te betalen voor diensten die verband houden met een product of dienst die wordt gekocht.
 • Typen activaTypen activaGemeenschappelijke typen activa zijn onder meer vlottende, vaste, materiële, immateriële, operationele en niet-operationele activa. Het correct identificeren en

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *