Articles

Mooie Bijbelverzen voor thuis

Een nieuw spannend moment in de bouw van ons nieuwe huis. Ik weet dat sommigen van jullie zich afvragen: “Waarom Bijbelverzen voor in huis?” Wel, als Christenen hebben we Gods woord in ons hart geschreven en Christus als ons fundament. Dus ik wist tijdens deze bouwreis dat ik wilde dat Zijn woord ook in het hart (het raamwerk) en de fundering van ons huis geschreven zou staan. Vandaag was de pre-drywall inspectie, dus we namen de gelegenheid te baat om al biddend door ons huis te lopen & en schrifttekens op de vloeren en muren te schrijven.

Ik weet zeker dat als de aannemers terugkomen, ze een beetje in de war zullen zijn met alle nieuwe markeringen over het hele huis, LOL. Gelukkig voor ons, God verbond ons met een ongelooflijke Real Estate Agent & Sales Agent en ze hield van het idee van “Operatie: Bijbelverzen Voor Het Huis.”

Bijbelverzen Voor Het Huis:

Verzen:

“Je zult gezegend worden als je naar binnen gaat en gezegend als je naar buiten gaat.” – Deuteronomium 28:6

“Wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Here dienen.” – Jozua 24:15

Zoals voor mij en mijn huis, wij zullen de Here dienen. – Jozua 24:15

KEUKEN/EETKAMER:

“Proef en zie dat de Heer goed is.” – Psalm 34:8

“Geef ons heden ons dagelijks brood.” – Mattheüs 6:11

Proef en zie dat de Heer goed is. Psalm 34:8
Geef ons heden ons dagelijks brood Mattheüs 6:11

“Zij braken samen het brood en aten samen met blijde en oprechte harten.” – Handelingen 2:46

“Vergeet niet vreemdelingen te ontvangen, want daardoor hebben sommigen engelen ontvangen zonder het te weten.” – Hebreeën 13:2

“En Hij vernederde u en liet u hongeren en voedde u met manna, dat gij niet gekend hebt, en dat ook uw vaderen niet gekend hebben, opdat Hij u zou doen weten, dat de mens niet leeft van brood alleen, maar dat de mens leeft van ieder woord, dat uit de mond des Heren uitgaat.” – Deuteronomium. 8:3

Zij braken samen het brood en aten met blijde en oprechte harten. Handelingen 2:46

FAMILIEKAMER/GEZINSKAMER/HART VAN HET HUIS:

“Wie naar mijn onderricht luistert en het opvolgt, is wijs, zoals iemand die een huis bouwt op een vaste rots.” – Matteüs 7:24

“Want niemand kan een ander fundament leggen dan het fundament dat gelegd is, namelijk Jezus Christus.” – 1 Korintiërs 3:11

“Door wijsheid wordt een huis gebouwd, en door verstand wordt het opgericht; door kennis worden de kamers gevuld met alle kostbare en aangename rijkdommen.” – Spreuken 24:3-4

Tenzij de Heer een huis bouwt, is het werk van de bouwlieden vergeefs. Psalm 127:1a;
Onder de Heer die een huis bouwt, is het werk van de bouwlieden vergeefs. Psalm 127:1a;

“Hebt elkander lief zoals Ik u heb liefgehad.” – Johannes 13:34;

“Tenzij de Heer een huis bouwt, is het werk van de bouwers vergeefs.” – Psalm 127:1a;

Want niemand kan een ander fundament leggen dan het fundament dat gelegd is, namelijk Jezus Christus. – 1 Korintiërs 3:11

MASTER BEDROOM:

“Liefde is geduldig. De liefde is vriendelijk.” – 1 Korintiërs 13

“Ik ben van mijn geliefde en hij is van mij.” – Hooglied van Salomo 6:3

“Wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.” – 1 Johannes 4:19

Liefde is geduldig. Liefde is vriendelijk. 1 Korintiërs 13

“Ik heb degene gevonden die mijn ziel liefheeft.” – Hooglied 3:4

“Twee mensen zijn beter af dan één, want ze kunnen elkaar helpen slagen. Als de een valt, kan de ander uitreiken en helpen. Maar iemand die alleen valt, is echt in de problemen. Evenzo kunnen twee mensen die dicht bij elkaar liggen elkaar warm houden. Maar hoe kan iemand alleen warm zijn? Iemand die alleen staat kan worden aangevallen en verslagen, maar twee kunnen rug aan rug staan en overwinnen. Drie zijn nog beter, want een drievoudig gevlochten koord wordt niet gemakkelijk gebroken.” – Ecc 4:9-12

“Wees volkomen nederig en zachtmoedig; wees geduldig, verdraag elkaar in liefde.” – Efeziërs 4:2-3

Ik heb degene gevonden die mijn ziel liefheeft. Hooglied van Salomo 3:4
Zelfs onze kinderen vonden het geweldig om betrokken te zijn bij “Operatie: Bijbelverzen voor thuis”. Naast de verzen die ik hieronder voor Keeshon en mij heb uitgezocht om op hun lijsten te schrijven, koos elk van onze kinderen ervoor om een van hun favoriete verzen in hun kamer te schrijven. Laten we eerlijk zijn, welk kind wil er nou niet met een stift op de muur schrijven?

De vreugde van de Heer is uw kracht. – Nehemia 8:10

KINDERKAMERS:

“Je kunt zonder vrees naar bed gaan; je zult neerliggen en rustig slapen.” – Spreuken 3:24

“Laat niemand op je neerkijken omdat je jong bent, maar stel een voorbeeld voor de gelovigen in spreken, in gedrag, in liefde, in geloof en in reinheid.” – 1 Timotheüs 4:12

“Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, maar laat uw hart mijn geboden bewaren, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u toevoegen. Laat de liefde en de trouw u niet in de steek laten. Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. Zo zult u gunst en succes vinden in de ogen van God en de mensen.” – Spreuken 3:14

Weet u niet dat uw lichamen tempels zijn van de Heilige Geest, die in u is en die u van God ontvangen hebt? U bent niet van uzelf. – 1 Korintiërs 6:19

“Kracht en waardigheid zijn haar klederen en zij lacht om de tijd die komen gaat. Zij doet haar mond open met wijsheid, en de onderwijzing der goedheid ligt op haar tong.” -Proverbs 31:25-26

“Ten slotte moet u allen eensgezind zijn. Leef met elkaar mee. Hebt elkander lief als broeders en zusters. Wees teder van hart en heb een nederige houding.” – 1 Petrus 3:8

“Wees altijd nederig en zachtmoedig. Heb geduld met elkaar, heb begrip voor elkaars fouten vanwege uw liefde.” – Efeziërs 4:2

Trekt de hele wapenrusting van God aan, opdat gij moogt standhouden tegen de listen van de duivel. – Efeziërs 6:11
Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, verdraagzaamheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. – Galaten 5:22-23

HUISKANTOOR/HUISWERKSTATION:

“Want Ik weet welke plannen Ik met u heb, zegt de Heer, plannen van vrede en niet van kwaad, om u een toekomst en hoop te geven.” – Jeremia 29:11

“Op al uw wegen zult gij Hem erkennen, en Hij zal uw pad leiden.” – Spreuken 3:6

“Wat je ook doet, werk eraan met heel je hart, alsof je werkt voor de Heer, niet voor menselijke meesters.” – Kolossenzen 3:23

Op al uw wegen erkent u Hem, en Hij zal uw pad leiden – Spreuken 3:6

WASKAMER/BADKAMERS:

“Reinig mij, en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw.” – Psalm 51:7

“Geef ons reine handen en reine harten.” – Psalm 24:4

“Was mij grondig van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde.” – Psalm 51:2

Want Ik weet welke plannen Ik met u heb, zegt de Here, plannen van vrede en niet van kwaad, om u een toekomst en een hoop te geven. – Jeremia 29:11

We zijn ontzettend dankbaar voor dit prachtige huis dat God aan ons gezin heeft gegeven. En we vinden het heerlijk om manieren te vinden om Hem te eren tijdens onze bouwreis.

Sorry voor de korrelige mobiele telefoonfoto. #Usie

We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk verzen te verzamelen die volgens ons van toepassing zijn op het huis, maar ik weet zeker dat we er een paar gemist hebben. Deel a.u.b. de bijbelteksten waarvan u denkt dat ze goed zijn voor thuis. Ik zou het leuk vinden om te zien waar jullie mee komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *