Articles

Onderwijspsycholoog – Functieomschrijving, Salaris & Voordelen

Onderwijspsychologen zijn opgeleide professionals die leerlingen helpen mentale, fysieke, emotionele en sociale moeilijkheden te overwinnen die hen verhinderen deel te nemen aan academische en niet-academische activiteiten op school.

Onderwijspsychologen zijn werkzaam bij lokale overheden in afdelingen die zich bezighouden met onderwijs, maatschappelijk welzijn en jeugdzorg. Andere werkgevers zijn regionale gezondheidsbeoordelingscentra, diensten voor onderwijspsychologie (EPS), kinderpsychiatrische eenheden en pediatrische gezondheidscentra.

De meeste banen zijn te vinden in de publieke sector. Er zijn echter ook steeds meer mogelijkheden voor onderwijspsychologen bij particuliere adviesbureaus, liefdadigheidsinstellingen, non-profitorganisaties, onafhankelijke scholen en instellingen voor hoger onderwijs.

Onderwijspsychologen leiden solo- of groepssessies om de specifieke behoeften van jonge dienstgebruikers te observeren, te testen en te evalueren. Ze beoordelen ook de behoeften van leerlingen door middel van één-op-één gesprekken.

Na dit beoordelingsproces leg je contacten met ouders, schoolautoriteiten en andere belanghebbenden om educatieve en gedragsmanagementprogramma’s te ontwerpen, te ontwikkelen en uit te voeren.

Naast deze praktische verantwoordelijkheden moet je ook je deel van de administratieve taken doen. Zo moet je bijvoorbeeld gedetailleerde verslagen bijhouden van counselinggesprekken en andere interacties met probleemleerlingen.

Onderwijspsychologen kunnen academische instellingen net zo goed helpen als de leerlingen die ze ondersteunen, en spelen vaak een integrale rol in de ontwikkeling van onderwijsbeleid en strategieën om de academische prestatienormen te verbeteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *