Articles

Setpoint (regelsysteem)

Cruiseregeling

De SP-PV-fout kan worden gebruikt om een systeem naar zijn norm terug te brengen. Een alledaags voorbeeld is de cruise control op een wegvoertuig; waar externe invloeden zoals hellingen snelheidsveranderingen (PV) veroorzaken, en de bestuurder ook de gewenste ingestelde snelheid (SP) wijzigt. Het algoritme voor automatische besturing brengt de werkelijke snelheid optimaal terug naar de gewenste snelheid, zonder vertraging of overschrijding, door het vermogen van de motor van het voertuig te wijzigen. Op deze manier wordt de SP-PV-fout gebruikt om het PV zodanig te regelen dat het gelijk is aan het SP. Een wijdverbreid gebruik van SP-PV-foutregeling is de PID-regelaar.

Industriële toepassingen

Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan technische toepassingen. In industriële systemen kunnen fysieke of procesbeperkingen het bepaalde instelpunt beperken. Zo kan een reactor die efficiënter werkt bij hogere temperaturen, worden berekend op 500°C. Om veiligheidsredenen zou het instelpunt voor de temperatuurregelkring van de reactor echter ruim onder deze grens moeten liggen, zelfs als dit betekent dat de reactor minder efficiënt werkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *