Articles

symptoom

Objectief bewijs van een ziekte, te onderscheiden van symptoom, dat een subjectieve klacht van een patiënt is. Zie diagnose; prognose.
Argyll Robertson sign Zie Argyll Robertson pupil.
Bell’s sign Bell’s fenomeen dat optreedt aan de aangedane zijde bij Bell’s palsy.
Bjerrum’s sign Zie Bjerrum’s scotoma.
Cogan’s lid twitch sign Een stuiptrekking van het bovenste ooglid bij een oog met ptosis wanneer de patiënt wordt gevraagd in de primaire positie te kijken na een neerwaartse blik. Het ooglid keert dan terug naar de ptosis positie. Deze aandoening komt voor bij myasthenia gravis.
Collier’s sign Unilaterale, of vaker bilaterale, ooglidretractie waarbij een ongewone hoeveelheid van de sclera van het oog boven en onder de iris wordt blootgelegd; het geeft de persoon een angstige of geschrokken uitdrukking. Het is te wijten aan een letsel in de middenhersenen. Zie het syndroom van Parinaud.
Tekenconventie Een verzameling conventies die de richting van afstanden, lengtes en hoeken, gemeten in de geometrische optica, regelen. De meest voorkomende is de Nieuwe Cartesische Tekenconventie. Deze bepaalt: (1) Alle afstanden worden gemeten vanaf de lens, het brekingsoppervlak of de spiegel. De afstanden in dezelfde richting als het invallende licht, dat van links naar rechts beweegt, zijn positief. Die in de tegengestelde richting zijn negatief. (2) Alle afstanden worden gemeten vanaf de as. Die erboven zijn positief. Die eronder zijn negatief. (3) Hoeken worden gemeten vanaf de invallende straal tot de as, waarbij hoeken tegen de wijzers van de klok in positief en hoeken met de wijzers van de klok mee negatief zijn. (4) De sterkte van een convergerende lens is positief en die van een divergerende lens is negatief (fig. S7). Zie brandpuntsafstand; wet van Lagrange; wet van breking; formule van Newton; fundamentele paraxiale vergelijking.
Dalrymple’s teken Terugtrekken van de oogleden waardoor een abnormaal verbrede palpebrale fissuur ontstaat, bij primaire staar. Dit is een teken van de ziekte van Graves. De patiënt lijkt te staren en angstig te zijn, omdat wat witte sclera boven de bovenste limbus kan worden gezien.
doll’s eye sign Zie poppenhoofd fenomeen.
von Graefe’s sign Immobiliteit of achterstand van het bovenste ooglid bij neerwaarts kijken. Dit is een teken van de ziekte van Graves.
Gunn’s crossing sign Het taps toelopen van aderen aan weerszijden van de arterioveneuze kruisingen die worden gezien bij hypertensieve retinopathie.
Hutchinson’s sign Een triade van tekenen die aanwezig zijn bij congenitale syfilis. Het zijn interstitiële keratitis, ingekerfde tanden en doofheid.
lokaal teken Zie oculocentrische richting.
Moebius’ teken Convergentiezwakte die optreedt bij de ziekte van Graves.
Mizuo’s teken Zie Mizuo’s fenomeen.
Munson’s teken Een teken dat wordt waargenomen bij keratoconus waarbij het onderste ooglid uitpuilt als een kegel wanneer de patiënt naar beneden kijkt.
pseudo-von Graefe teken Zie aberrante regeneratie.
Rizzuti’s sign Een pijlpuntpatroon nabij het nasale deel van de corneosclerale limbus, soms gezien bij gevorderde keratoconus.
Salus’ sign Afbuiging van de retinale ader van zijn normale verloop bij arterioveneuze kruisingen, gezien bij hypertensieve retinopathie.
Seidel’s sign Zie Seidel’s scotoma.
Shafer’s sign De aanwezigheid van pigmentkorrels van verschillende grootte die in het voorste glasvocht zweven. Ze zijn meestal het gevolg van een netvliesbreuk, die kan overgaan in een rhegmatogene netvliesloslating. Dan verschijnen de pigmentcellen als kleine zwarte stofachtige deeltjes (‘tabakstof’) die bij klinisch onderzoek worden waargenomen.
Vogt’s sign Verlies van het normale shagreen van het voorste oppervlak van de kristallijne lens, wat wijst op anterior capsulair cataract. Zie krokodilglans.
Uhthoff’s teken Zie Uhthoff’s symptoom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *