Articles

Wat gebeurt er tijdens een erfrechtzitting

Als iemand overlijdt, moet de nalatenschap worden verdeeld en moeten schulden worden betaald. De nalatenschap moet door een testament heen, wat een ingewikkeld proces kan zijn. Als u onlangs een dierbare hebt verloren, kunt u angstig zijn voor het idee naar de rechtbank te moeten gaan. Het kan nuttig zijn om de rechtsgang te begrijpen en te weten wat u tijdens een rechtszitting kunt verwachten.

Wat is een erfrechtzaak?

rentenrechtbank is de rechtbank waar de juridische afhandeling van de schulden en bezittingen van een persoon die onlangs is overleden, wordt behandeld. Deze gespecialiseerde rechtbanken zorgen ervoor dat de schulden van de overledene worden betaald, de bezittingen op de juiste manier worden verdeeld onder de erfgenamen of begunstigden, en dat hun wensen op een legale manier worden uitgevoerd. Om met de afhandeling van de nalatenschap te beginnen, moet de executeur of de persoonlijke vertegenwoordiger een aanvraag indienen bij de rechtbank van het district waar de overledene woonde.

De rol van de rechtbank bij de afhandeling van de nalatenschap

U vraagt zich misschien af waarom de rechtbank bij de afhandeling van de nalatenschap betrokken is. De rechtbank moet ervoor zorgen dat het testament wordt nageleefd en dat de wensen van de overledene worden gehonoreerd. Als er geen testament is, zal de rechtbank ervoor zorgen dat de goederen naar de erfgenamen gaan, zoals vermeld in de statuten van de staat over vererving.

Een andere taak van de rechtbank is te oordelen over beroepen die door schuldeisers of erfgenamen worden gedaan over hun rechten op de nalatenschap. De executeur kan een vordering van een schuldeiser afwijzen, maar het is aan de rechtbank om te bepalen of deze al dan niet rechtmatig is. Een erfgenaam kan een vordering tegen de nalatenschap instellen met betrekking tot de geldigheid van het testament. De rechtbank zal bewijsmateriaal moeten beoordelen om te bepalen of het testament geldig is. In wezen treedt de rechtbank op als toezichthouder en beheerder van de nalatenschap totdat het probateren is voltooid.

De eerste stap in het probateren is het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank. Zodra dat is geregistreerd, zal de rechtbank een datum voor de zitting vaststellen en alle partijen zullen een kennisgeving ontvangen voor de datum en het tijdstip. Tot de partijen behoren de executeur of persoonlijk vertegenwoordiger, erfgenamen, schuldeisers en iedereen die in het testament wordt genoemd.

De eerste hoorzitting

Op de eerste hoorzitting wordt de executeur van het landgoed gekozen. Hoewel in het testament iemand kan zijn genoemd om in die rol op te treden, moet de rechtbank de beslissing goedkeuren en hem de bevoegdheden geven die nodig zijn om namens de nalatenschap op te treden.

De rechtbank kan vragen stellen over de relatie tussen de overledene en de persoonlijk vertegenwoordiger. De executeur of de vertegenwoordiger moet misschien uitleggen waarom de nalatenschap door een testament moet worden behandeld. Bijvoorbeeld vanwege de omvang van de nalatenschap of het soort bezittingen.

De rechtbank zal bepalen of de persoonlijk vertegenwoordiger moet worden benoemd. In de meeste gevallen zal hij degene goedkeuren die in het testament is genoemd. Het kan echter voorkomen dat de gekozen persoon niet als persoonlijk vertegenwoordiger wil optreden of dat andere erfgenamen de keuze van de executeur betwisten. In deze situaties kan het nodig zijn dat de rechtbank iemand anders benoemt.

Als de persoon als persoonlijk vertegenwoordiger wordt aanvaard, zal de rechtbank testamentaire brieven uitvaardigen, waarin in feite wordt verklaard dat zij bevoegd zijn om voor de nalatenschap op te treden. De eerste zitting kan worden voortgezet als de rechtbank meer informatie nodig heeft of als er een geschil is over wie de executeur moet zijn. Afhankelijk van de situatie en de staat, kan de rechtbank eisen dat de executeur een obligatie heeft om eventuele kwesties van nalatigheid te dekken om verlies van de nalatenschap te voorkomen.

De volgende stappen

Als de hoorzitting is afgesloten en de executeur is benoemd, moet hij beginnen met het uitvoeren van zijn taken. Hij zal alle bezittingen vinden en taxeren, schuldeisers betalen en belastingaangifte doen. Het kan nodig zijn om sommige activa te liquideren of om de titel over te dragen aan de erfgenamen.

De persoonlijke vertegenwoordiger of executeur moet alle partijen op de hoogte brengen van de nalatenschap. Dit kan inhouden dat er brieven naar de erfgenamen en alle bekende schuldeisers worden gestuurd of dat er gewoon in een plaatselijke krant wordt gepubliceerd. De details verschillen per staat, maar publicatie is op de een of andere manier vereist.

De tweede hoorzitting

Als de persoonlijke vertegenwoordiger zijn taken heeft voltooid, zal hij een verzoekschrift voor de definitieve verdeling indienen. Dit verzoekschrift moet worden goedgekeurd met een tweede hoorzitting. De hoorzitting zal ongeveer 10 tot 12 maanden na de indiening van het testament plaatsvinden. Dit hangt natuurlijk af van de grootte en de complexiteit van de nalatenschap en of er problemen en vertragingen waren.

De executeur of persoonlijk vertegenwoordiger zal details verstrekken van wat zij hebben gedaan, die de rechter zal beoordelen. De rechter zal ervoor zorgen dat aan alle eisen is voldaan binnen de tijdlijnen en dat alle taken zijn uitgevoerd. Sommige staten vereisen een gedetailleerde boekhouding van waar het geld naartoe is gegaan.

Als de rechter alles heeft bekeken en het in orde is, zal hij het verzoek tot verdeling ondertekenen. De nalatenschap wordt dan gesloten.

Gaat elke nalatenschap door een Probate Hearing?

Er zijn momenten waarop een nalatenschap in staat kan zijn om een formeel probate proces en de hoorzitting te vermijden. Bijvoorbeeld, als de activa van een landgoed zijn geplaatst in een trust, zou probate niet nodig zijn.

Een andere situatie is wanneer de nalatenschap is klein genoeg om te kwalificeren voor niet-formele probate of een kleine nalatenschap administratie. Hoewel een hoorzitting nodig kan zijn om de executeur te benoemen, is het hele proces meestal informeler en houdt de rechtbank niet zo’n strenge controle over wat er gebeurt.

Wanneer een testament wordt betwist

Als het testament wordt betwist, zal de rechtbank het bewijs moeten horen waarom de partij vindt dat het moet worden betwist. De persoon zal de rechtbank op de hoogte brengen van zijn reden om het testament te betwisten. Er zijn slechts vier redenen om het testament te betwisten:

  • Overschil met de wijze waarop het testament is ondertekend en uitgevoerd
  • Capaciteit van de overledene op het moment dat het testament werd ondertekend
  • Fraude
  • Onbehoorlijke beïnvloeding

Als een van deze situaties zich voordoet, heeft de persoon het recht om het testament te betwisten. Hij zal echter zijn zaak bij de rechtbank moeten bewijzen voordat het testament of een deel ervan zal worden vernietigd. Zodra de rechter over het betwiste testament heeft geoordeeld, kan de rest van het probate proces doorgaan.

De rechtszittingen in het probate proces zijn een noodzakelijk onderdeel van het verdelen van de nalatenschap en het volgen van het testament. Ze verlengen de tijdlijn voor de afwikkeling van het testament, omdat ze op de agenda van de rechtbank moeten komen. Maar ze zullen niet zo imposant of beangstigend lijken als u eenmaal hun doel begrijpt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *