Articles

Weegstation

Wegborden, zoals deze op de Interstate 70 in Colorado, geven meestal aan dat er een weegstation aankomt, en een signaal geeft aan of het open is.

Een weegstation dat bij een staatsgrens ligt, wordt een port of entry genoemd. Staten kunnen ook weegstations in het binnenland van de staat hebben. Weegstations in het binnenland bevinden zich vaak op knelpunten of gebieden waar vracht vandaan komt of wordt afgeleverd.

Weegstations werden in de eerste plaats opgericht om belastingen op het weggebruik te innen voordat IFTA een geïntegreerd systeem daarvoor in het leven riep. Hoewel belastingen nog steeds kunnen worden betaald op weegstations, is hun primaire functie nu handhaving van belasting- en veiligheidsvoorschriften. Deze omvatten het controleren van de naleving van de wetgeving inzake brandstofbelasting door de vrachtvervoerders, het controleren van gewichtsbeperkingen, het controleren van de veiligheid van de uitrusting en het controleren van de naleving van de voorschriften inzake diensturen. Weegstations worden gereglementeerd door de regeringen van de afzonderlijke staten en de eisen verschillen dan ook sterk van staat tot staat. Zij worden gewoonlijk geëxploiteerd door het Department of Transportation (DOT) of Department of Motor Vehicles (DMV) van de staat in samenwerking met de staatspolitie of de rijkspolitie, waardoor de toepasselijke wetten kunnen worden gehandhaafd. Het federale maximumgewicht is vastgesteld op 80.000 pond. Vrachtwagens die de federale gewichtslimiet overschrijden, kunnen nog steeds op de snelwegen van het land rijden met een vergunning voor overgewicht, maar dergelijke vergunningen worden alleen vóór de geplande reis afgegeven en vervallen aan het eind van de reis. Overgewichtsvergunningen worden alleen afgegeven voor ladingen die niet kunnen worden opgesplitst in kleinere zendingen die onder de federale gewichtslimiet vallen, en als er geen ander alternatief is dan de lading per vrachtwagen te vervoeren. Vrachtwagens met een vergunning voor grote vrachtwagens moeten vaak voor het begin van de reis overleg plegen met het ministerie van vervoer en de wetshandhavingsinstanties van de staten waar zij doorheen rijden, aangezien de meeste staten eisen dat grote vrachtwagens worden begeleid. Veel staten beschikken over weegtechnologie waarmee vrachtwagens continu gewogen kunnen worden.

Veel staten controleren ook de vrachtpapieren, de voertuigpapieren en de logboeken om er zeker van te zijn dat brandstofbelasting is betaald en dat vrachtwagenchauffeurs zich aan de diensttijden houden (een federale eis). Het kan ook zijn dat de vrachtwagen en de bestuurder een DOT-inspectie moeten ondergaan, aangezien de meeste staten het grootste deel van hun DOT-inspecties op hun weegstations uitvoeren. In sommige gevallen, als een vrachtwagen te zwaar wordt bevonden, wordt het voertuig bevolen te stoppen totdat de situatie kan worden verholpen door het verkrijgen van een overgewicht vergunning. In andere gevallen krijgt de chauffeur een ticket voor overgewicht en wordt hij al dan niet verplicht de extra vracht te lossen. Voor bederfelijke of gevaarlijke ladingen kan het lossen van de extra vracht niet praktisch zijn. De eerste staat die een gewichtswet invoerde, was Maine, dat in 1918 een limiet van 9 ton (8.200 kg) vaststelde.

Twee soorten ladingen kunnen leiden tot overgewicht: deelbare en niet-deelbare. Een deelbare lading is een lading die gemakkelijk in kleinere delen kan worden verdeeld, zoals producten die op pallets worden vervoerd, auto’s of granen. Een niet-deelbare lading is een lading die niet in kleinere delen kan worden verdeeld, zoals een stuk uitrusting of een stalen balk. Alle staten verstrekken vergunningen voor niet-deelbare ladingen, hoewel de route van de vrachtwagen beperkt kan zijn. Sommige staten staan toleranties toe voor vrachtwagens met een te hoog gewicht. Sommige staten hebben specifieke toleranties voor soorten ladingen waarvoor ze toleranties toestaan. Wyoming staat bijvoorbeeld 2000 pond toe voor kettingen, dekzeilen en stuwhout die een niet-deelbare lading vergezellen.

Vrachtwagenchauffeurs verwijzen vaak naar weegstations als “kippenhokken.”

Elektronische bypass van weegstations

Veel staten gebruiken nu elektronische bypass-systemen (of AVI – Automatic Vehicle Identification) om een deel van het vrachtwagenverkeer door het weegstation te verlichten. Enkele van de bekendste zijn PrePass, NORPASS en Drivewyze. Het systeem kan bestaan uit apparatuur op het weegstation zelf, maar ook uit een op de vrachtwagen gemonteerde transponder of smartphone, die meestal aan de binnenkant van de voorruit of op het dashboard wordt geplaatst. Deze zijn vergelijkbaar met transponders die voor tolheffing worden gebruikt. Elke transponder wordt rechtstreeks geregistreerd op een specifieke vrachtwagen, en bevat een unieke identificatie. Het registratieproces zorgt voor de verspreiding van informatie zoals de naam van de vervoerder, het nummer van de eenheid en het gekozen brutogewicht naar de weegstations. Bovendien houdt het systeem voor elk voertuig een basisregister bij met betrekking tot veiligheid en naleving. Wanneer een vrachtwagen een weegstation nadert (ongeveer één mijl van tevoren), leest een elektronisch “leesapparaat” op een giek boven de snelweg de informatie van de transponder van de vrachtwagen. Hij bekijkt ook de veiligheids- en nalevingsgegevens in de databank. Een display toont de resultaten aan de weegmeester, inclusief de snelheid van het voertuig. De weegmeester kan het systeem automatisch laten bepalen of een vrachtwagen moet stoppen of hij kan het systeem overnemen. Ongeveer een halve tot een hele mijl na het passeren van de “lezer” rijdt de vrachtwagen onder een andere giek door die een elektronische eenheid heeft om de transponder een signaal te geven. Als de veiligheidsinformatie aanvaardbaar is, kan de vrachtwagen een groen licht krijgen en verder rijden zonder het weegstation binnen te gaan. Er zijn gewichtdetectieapparaten in de rijbaan zelf. Het is mogelijk dat een chauffeur een rood licht krijgt. In dat geval moet de vrachtwagen het weegstation binnenrijden voor de normale weegprocedure. De meest voorkomende reden dat een vrachtwagen “rood licht” krijgt, is een gewichtsprobleem, of een willekeurige controle. Telkens wanneer een vrachtwagen willekeurig wordt gecontroleerd, wordt in het systeem genoteerd of de chauffeur zich tijdens de controle al dan niet aan de regels heeft gehouden. Dit beïnvloedt hoe vaak een vrachtwagen (of verschillende vrachtwagens van hetzelfde bedrijf) wordt gecontroleerd. Een bedrijf dat zich zeer goed aan de wet houdt, zal bijvoorbeeld waarschijnlijk slechts 5% van zijn vrachtwagens “rood laten rijden”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *