Articles

Wildland Fire: What is a Prescribed Fire?

Wilson’s Creek National Battlefield in Missouri, dat door middel van voorgeschreven vuur wordt onderhouden, herdenkt een veldslag uit de Burgeroorlog in 1861.

NPS/M JOHNSON

Voorgeschreven vuur is een gepland vuur; het wordt ook wel eens een “gecontroleerde brand” of “voorgeschreven brand” genoemd, en wordt gebruikt om beheersdoelstellingen te halen. Een voorschrift is een reeks voorwaarden die rekening houden met de veiligheid van het publiek en het brandweerpersoneel, het weer en de waarschijnlijkheid dat de branddoelen worden gehaald.

Gebereid vuur is een van de belangrijkste instrumenten die tegenwoordig worden gebruikt om vuur te beheren. Voor elke brand wordt vooraf een wetenschappelijk voorschrift opgesteld, waarin de doelstellingen, de brandstoffen, de omvang, de precieze milieuomstandigheden waaronder de brand zal plaatsvinden, en de omstandigheden waaronder de brand kan worden onderdrukt, worden beschreven. Het vuur kan bedoeld zijn om een mozaïek van diverse habitats voor planten en dieren te creëren, om bedreigde soorten te helpen herstellen, of om de brandstoffen te verminderen en zo een destructieve brand te voorkomen.

Gereglementeerd vuur kan ook de meest kosteneffectieve manier zijn om bepaalde historische taferelen in stand te houden. Voorbeelden hiervan zijn de open graslanden uit de tijd van de Revolutionaire Oorlog in het Saratoga National Historical Park in New York en de eiken- en prairiesavanne uit de tijd van de Burgeroorlog in het Wilson’s Creek National Battlefield in Missouri.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *