Articles

Werkelijke werkloosheid — Ministerie van Arbeid (U-6)

Datum(s) % BLS Werkloosheid
11/1/2017 8.0%
10/1/2017 7,9%
09/1/2017 8,3%
08/1/2017 8.6%
07/1/2017 8,6%
06/1/2017 8,6%
05/1/2017 8.4%
04/1/2017 8,6%
03/1/2017 8,9%
02/1/2017 9.2%

Wijd gerapporteerde werkloosheidscijfers in de V.S.

Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS) rekent bijvoorbeeld iemand die werk zoekt niet tot de werklozen als hij of zij geen werk heeft en in de afgelopen vier weken is gestopt met het zoeken naar werk. Evenzo telt het BLS iemand niet als werkloos als hij of zij bijvoorbeeld een werkloze ingenieur, bouwvakker of retailmanager is die minimaal één uur per week werk verricht en minstens $20 aan compensatie ontvangt.

Om de werkloosheid te meten, beveelt Gallup aan om gebruik te maken van wat wij de “Real Unemployment” metriek van de BLS noemen — die de werklozen, onderwerklozen en marginaal werkenden combineert.

Hier is een van Gallup’s belangrijkste ontdekkingen sinds de oprichting in 1935: Wat de hele wereld wil is een goede baan.

Gallup definieert een “goede baan” als 30 of meer uren per week werken voor een werkgever die een regelmatig salaris geeft. Goede banen zijn essentieel voor een bloeiende economie, een groeiende middenklasse, een bloeiende ondernemerssector en, het allerbelangrijkste, de menselijke ontwikkeling. Het scheppen van zo veel mogelijk goede banen zou de eerste prioriteit moeten zijn voor bedrijfsleiders en regeringsleiders overal ter wereld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *