Articles

Regulowane i zderegulowane rynki energii elektrycznej

Regulowane i zderegulowane rynki energii elektrycznej

Tradycyjnie, regulowane rynki energii elektrycznej istniały w całych Stanach Zjednoczonych, ograniczając wybór klientów. Dopiero w latach 70-tych XX wieku pojawiła się idea deregulacji, wraz z przejściem ustawy Public Utilities Regulatory Policies Act. Ustawa ta zapoczątkowała erę restrukturyzacji przemysłu energetycznego. W konsekwencji, w 1992 roku, uchwalenie Energy Policy Act otworzyło rynek jeszcze bardziej. Celem Energy Policy Act było zwiększenie wykorzystania czystej energii i efektywności energetycznej. Poszerzyła ona możliwości wyboru dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej i stworzyła nowe standardy ustalania stawek. Od tego czasu zderegulowane rynki energii rozpowszechniły się w różnych stanach, ale jakie są różnice między nimi i jaka przyszłość czeka rynki energii elektrycznej?

Co to jest regulowany rynek energii elektrycznej?

Na „regulowanym rynku energii elektrycznej” działają przedsiębiorstwa, które są właścicielami i operatorami całej energii elektrycznej. Przedsiębiorstwo ma pełną kontrolę nad procesem produkcji energii elektrycznej od momentu jej wytworzenia do momentu podłączenia do licznika. Przedsiębiorstwo energetyczne jest właścicielem infrastruktury i linii przesyłowych, a następnie sprzedaje energię bezpośrednio do klientów. W stanach regulowanych przedsiębiorstwa użyteczności publicznej muszą przestrzegać stawek za energię elektryczną ustalonych przez państwowe komisje ds. użyteczności publicznej. Ten rodzaj rynku jest często uważany za monopol ze względu na ograniczenia w wyborze dla konsumentów. Jednakże do jego zalet należą stabilne ceny i długoterminowa pewność.

Co to jest zderegulowany rynek energii elektrycznej?

„Zderegulowany rynek energii elektrycznej” pozwala na wejście konkurentów na rynek zakupu i sprzedaży energii elektrycznej poprzez zezwolenie uczestnikom rynku na inwestowanie w elektrownie i linie przesyłowe. Właściciele elektrowni sprzedają następnie tę hurtową energię elektryczną dostawcom detalicznym. Detaliczni dostawcy energii elektrycznej ustalają ceny dla konsumentów, które są często określane jako część rachunku za „dostawę” energii elektrycznej. Często jest to korzystne dla konsumentów, ponieważ umożliwia im porównanie stawek i usług różnych firm zewnętrznych (ESCO) oraz zapewnia różne struktury umów (np. stałe, indeksowane, hybrydowe). Ponadto, na rynku zderegulowanym istnieje zwiększona dostępność źródeł odnawialnych i zielonych programów cenowych.

Chociaż zderegulowane rynki energii elektrycznej oferują szerszy zakres opcji energii odnawialnej, nadal istnieją opcje dla konsumentów w stanach regulowanych, aby czerpać korzyści środowiskowe i ekonomiczne z zielonej energii. Na przykład, umowy zakupu energii elektrycznej pozwalają na inwestowanie w projekt poza granicami kraju, zapewniając korzyści w postaci certyfikatów energii odnawialnej (REC). Pomimo braku możliwości włączenia odnawialnych źródeł energii bezpośrednio do kontraktu na dostawę energii elektrycznej, jak ma to miejsce na rynkach zderegulowanych, zielone opcje rozwijają się na rynkach regulowanych.

Jak widać poniżej, Stany Zjednoczone pozostają dość podzielone w kwestii deregulacji i regulacji rynków energii elektrycznej. Deregulacja zyskała duże poparcie, gdy została wprowadzona w latach 90-tych, ale po drodze napotkała pewne wyzwania. Na przykład kryzys energetyczny w Kalifornii w 2000 roku spowodował, że wiele państw obawiało się, że całkowita deregulacja może spowodować manipulacje rynkowe. Jednak wzrost kontroli konsumentów nad procesem decyzyjnym popycha rozwój deregulacji.

regulowane rynki energii elektrycznej vs deregulowane rynki energii elektrycznej

Źródło: https://www.electricchoice.com/map-deregulated-energy-markets/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *