Articles

Lindisfarne

Er zijn ook aanwijzingen dat de monniken op het eiland een kalkoven exploiteerden.

In 1462, tijdens de Wars of the Roses, deed Margaretha van Anjou een vergeefse poging om de kastelen van Northumbria in te nemen. Na een storm op zee moesten 400 troepen onderdak zoeken op Holy Island, waar ze zich overgaven aan de Yorkisten.

Het benedictijnenklooster bleef bestaan tot de afschaffing ervan in 1536 onder Hendrik VIII, waarna de gebouwen rond de kerk werden gebruikt als opslagplaats voor de marine. In 1613 werd het eigendom van het eiland (en ander land in het gebied dat voorheen toebehoorde aan de priorij van Durham) overgedragen aan de Kroon.

Een vroege wetenschappelijke beschrijving van de priorij werd opgesteld door Dr. Henry George Charles Clarke (vermoedelijk de zoon van Admiraal Sir Erasmus Gower) in 1838 tijdens zijn termijn als voorzitter van de Berwickshire Naturalists’ Club. Dr Clarke meende dat deze Normandische priorij uniek was omdat de middenbeuk een stenen gewelf had. Over de zes bogen verklaarde Dr Clarke “alsof de architect niet van tevoren de ruimte had berekend die zijn arcade in beslag zou nemen. Het effect is hier dat er een hoefijzerboog is ontstaan in plaats van een halfronde boog, omdat deze even hoog is, maar een kleinere overspanning heeft dan de andere. Deze boog is zeer zeldzaam, zelfs in Normandische gebouwen”. De priorij van Lindisfarne (ruïne) staat op de lijst van beschermde gebouwen, lijstnummer 1042304. Andere delen van de priorij zijn een beschermd monument, lijstnummer 1011650. Deze laatste worden beschreven als “de plaats van het pre-Conquisitie klooster van Lindisfarne en de Benedictijnse cel van Durham Cathedral die het in de 11e eeuw opvolgde”.

Het werk van archeologen werd in 2019 voortgezet, voor het vierde jaar. Onder de geborgen artefacten bevonden zich een zeldzaam bordspelstuk, ringen van koperlegering en Angelsaksische munten uit zowel Northumbria als Wessex. De ontdekking van een begraafplaats leidde tot het vinden van gedenkstenen “uniek voor de 8e en 9e eeuw”. De groep vond ook bewijzen van een vroegmiddeleeuws gebouw, “dat lijkt te zijn gebouwd bovenop een nog vroegere industriële oven” die werd gebruikt om koper of glas te maken.

St. Mary the VirginEdit

Toen de abdij door de Noormannen werd herbouwd, werd de plaats verplaatst. De plaats van de oorspronkelijke priorijkerk werd in steen heringericht als parochiekerk. Als zodanig is het nu het oudste gebouw op het eiland waar nog een dak op zit. Overblijfselen van de Saksische kerk zijn de koormuur en de boog. Een Normandische apsis (later vervangen in de 13e eeuw) leidde vanuit het koor naar het oosten. Het schip werd in de 12e eeuw uitgebreid met een noordelijke arcade, en in de volgende eeuw met een zuidelijke arcade.

Na de reformatie raakte de kerk in verval tot de restauratie van 1860. De kerk is gebouwd van gekleurde zandsteen, waarvan het Victoriaanse pleisterwerk is verwijderd. De noordelijke zijbeuk staat bekend als de “vissersbeuk” en herbergt het altaar van Sint Pieter. In de zuidelijke zijbeuk stond vroeger het altaar van de heilige Margaretha van Schotland, maar daar bevindt zich nu het orgel.

De kerk is een Grade I monumentaal gebouw met nummer 1042304, dat op de monumentenlijst staat als onderdeel van de gehele priorij. De kerk vormt het grootste deel van het vroegste deel van de site en is een beschermd monument nummer 1011650.

Voor een aantal jaren aan het eind van de 20e eeuw (ca. 1980~1990) heeft religieus auteur en geestelijke David Adam als rector van Holy Island duizenden pelgrims en andere bezoekers bediend.

Lindisfarne CastleEdit

Main article: Lindisfarne Castle

Lindisfarne Castle werd gebouwd in 1550, rond de tijd dat de priorij van Lindisfarne buiten gebruik werd gesteld, en stenen van de priorij als bouwmateriaal werden gebruikt. Het is erg klein naar de gebruikelijke maatstaven, en was meer een fort. Het kasteel staat op het hoogste punt van het eiland, een heuvel van witsteen genaamd Beblowe.

Nadat Hendrik VIII de priorij had opgeheven, gebruikten zijn troepen de overblijfselen als opslagplaats voor de marine. In 1542 gaf Hendrik VIII de graaf van Rutland opdracht de plek te versterken tegen een mogelijke Schotse invasie. In december 1547 beschikte Ralph Cleisbye, kapitein van het fort, over kanonnen waaronder een demi-culverin op een wiel, twee koperen sakers, een valk, en nog een vaste demi-culverin. Beblowe Crag zelf werd echter pas in 1549 versterkt en Sir Richard Lee zag er in 1565 slechts een vervallen platform en een wal van turf. Elizabeth I liet het fort toen versterken en voorzag het van geschutplatforms voor de nieuwe ontwikkelingen in de artillerietechnologie. Toen Jacobus VI en I in Engeland aan de macht kwamen, voegde hij de Schotse en de Engelse troon samen, en nam de behoefte aan het kasteel af. In die tijd werd het kasteel nog steeds vanuit Berwick bewoond en beschermde het de kleine haven van Lindisfarne.

Tijdens de Jacobietenopstand van 1715 bezocht Lancelot Errington, een van de plaatselijke bewoners die de Jacobitische zaak steunden, het kasteel. Sommige bronnen zeggen dat hij de Master Gunner, die ook dienst deed als barbier van de eenheid, om een scheerbeurt vroeg. Toen Errington eenmaal binnen was, bleek dat het grootste deel van het garnizoen weg was; later die dag keerde hij terug met zijn neef Mark Errington, die beweerde dat hij de sleutel van zijn horloge was kwijtgeraakt. Zij werden binnengelaten, overmeesterden de drie aanwezige soldaten en eisten het kasteel op als landingsplaats voor de jakobitische groep onder leiding van Thomas Forster, parlementslid voor het graafschap Northumberland. Versterkingen kwamen niet om de Erringtons te steunen, dus toen een detachement van 100 man uit Berwick aankwam om het kasteel te heroveren, konden zij het maar één dag uithouden. Op de vlucht werden zij bij het tolhuis van Berwick gevangen genomen en gevangen gezet, maar later konden zij via een tunnel uit hun gevangenis ontsnappen.

Vuurtorens

Trinity House exploiteert twee lichtbakens (die het als vuurtorens vermeldt) om schepen de weg te wijzen bij het binnenvaren van de haven van Holy Island. Tot 1 november 1995 werden beide beheerd door Newcastle-upon-Tyne Trinity House (een aparte corporatie, die vroeger verantwoordelijk was voor de scheepvaartmarkeringen langs de kust van Berwick-upon-Tweed tot Whitby). Op die dag werd de verantwoordelijkheid voor de markering van de toegang tot de haven overgenomen door de in Londen gevestigde corporatie.

Heugh Hill Light is een metalen raamwerktoren met een zwart driehoekig dagmerk, gelegen op Heugh Hill (een heuvelrug aan de zuidrand van Lindisfarne). Voordat dit licht werd geplaatst, stond er al tientallen jaren een houten baken met een driehoekig topmerk op het midden van Heugh Hill. Vlakbij staat een voormalig kustwachtstation, dat onlangs is opgeknapt en opengesteld voor het publiek als uitkijkplatform. Een aangrenzende ruïne staat bekend als de Lantaarnkapel; de oorsprong is onbekend, maar de naam kan duiden op een vroegere navigatielantaarn op deze plek.

Guile Point East en Guile Point West zijn een paar stenen obelisken die op een klein getijdeneiland aan de andere kant van de vaargeul staan. De obelisken zijn leidende merktekens die, als ze op één lijn staan, de veilige vaargeul over de zeereep aangeven. Wanneer Heugh Hill een hoek van 310° maakt (in lijn met het belfort van de kerk) is de bar vrij en is er een vrije doorgang naar de haven. De bakens werden in 1826 geplaatst door het Trinity House van Newcastle-upon-Tyne (waarvan ze nog steeds eigendom zijn). Sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is er een sectorlantaarn op ongeveer eenderde van Guile Point East.

Een witte bakstenen piramide van 35 voet hoog, gebouwd in 1810, is geen vuurtoren, maar gewoon een dagmerk voor de zeevaart en staat op Emmanuel Head, de noordoostpunt van Lindisfarne. Er wordt gezegd dat dit de eerste speciaal gebouwde dagmarkering van Groot-Brittannië is.

  • Emmanuel Head Beacon

  • Voormalig kustwachtstation en overblijfselen van ‘Lantaarnkapel’

ModernEdit

De kalkovens bij het kasteel

Een bedrijf uit Dundee bouwde kalkovens op Lindisfarne in de jaren 1860, en kalk werd op zijn minst tot het einde van de 19e eeuw op het eiland gebrand. De ovens behoren tot de meest complexe van Northumberland. Paarden vervoerden kalksteen, langs de Holy Island Waggonway, van een groeve aan de noordkant van het eiland naar de kalkovens, waar het werd verbrand met kolen die werden aangevoerd vanuit Dundee aan de oostkust van Schotland. Aan de voet van de rotsen zijn nog sporen te zien van de aanlegsteigers waarlangs de steenkool werd ingevoerd en de kalk werd uitgevoerd. De overblijfselen van de karavaan tussen de steengroeven en de ovens maken een aangename en gemakkelijke wandeling mogelijk. Op het hoogtepunt werkten er meer dan 100 mensen. De zuilvormige stekelhuidjes die uit de steen werden gehaald en aan halskettingen of rozenkransen werden geregen, werden St Cuthbert’s beads genoemd. De grootschalige afgravingen in de 19e eeuw hadden een verwoestend effect op de interessante kalksteengrotten, maar er zijn nog acht zeegrotten overgebleven bij Coves Haven.

In het begin van de 20e eeuw stopten de werkzaamheden aan de kalkovens. De kalkovens op Lindisfarne behoren tot de weinige die actief bewaard zijn gebleven in Northumberland.

Holy Island Golf Club werd opgericht in 1907 maar sloot later in de jaren 1960.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *