Articles

Neurofeedback

In 1924 verbond de Duitse psychiater Hans Berger een paar elektroden (kleine ronde schijfjes metaal) met de hoofdhuid van een patiënt en detecteerde een kleine stroom met behulp van een ballistische galvanometer. Gedurende de jaren 1929-1938 publiceerde hij 14 rapporten over zijn studies van EEGs, en veel van onze moderne kennis van het onderwerp, vooral in de middenfrequenties, is aan zijn onderzoek te danken. Berger analyseerde EEGs kwalitatief, maar in 1932 paste G. Dietsch Fourier-analyse toe op zeven registraties van EEG en werd de eerste onderzoeker van wat later QEEG (kwantitatief EEG) wordt genoemd.

De eerste studie die neurofeedback aantoonde werd gerapporteerd door Joe Kamiya in 1962. Kamiya’s experiment bestond uit twee delen. In het eerste deel werd een proefpersoon gevraagd zijn ogen gesloten te houden en wanneer een toon klonk te zeggen of hij dacht dat hij in alpha was. Vervolgens werd hem verteld of hij het goed of fout had. Aanvankelijk had ongeveer de helft van de proefpersonen het bij het rechte eind, maar uiteindelijk ontwikkelden sommige proefpersonen het vermogen om beter onderscheid te maken tussen de verschillende toestanden. Velen konden dan naar believen alfa- en niet-alfa-toestanden produceren. In het tweede deel van het onderzoek klonk een toon wanneer de alfatoestand aanwezig was, en werd de proefpersonen gevraagd het percentage van de tijd dat de toon aan was te verhogen. De meeste deelnemers waren in staat om binnen ongeveer vier trainingssessies hun percentage tijd dat ze in alfa waren te verhogen. Het handhaven van de alfa-toestand werd in verband gebracht met ontspanning, een gevoel van “loslaten” en een aangenaam gevoel. Een hoge alfa amplitude was gezien bij gevorderde mediteerders, gecombineerd met een opkomende tegenculturele interesse in veranderde bewustzijnstoestanden, leidde tot een aanzienlijke publieke interesse in alfa training als een alternatief voor psychedelische drugs. Verschillende optimistische studies repliceerden Kamiya’s bevindingen en suggereerden dat alfa training nuttig zou kunnen zijn voor de behandeling van stress en angst. Andere studies ontdekten echter dat alfa niet op een betrouwbare manier geassocieerd werd met een kalme en aangename mentale toestand, terwijl de met de ogen gesloten alfa nooit boven de rustlijn uitsteeg. Hardt en Kamiya (1976) stelden dat de mislukte replicaties een artefact waren van een onjuiste methode om alfa te meten, en toekomstige studies bleven het leren van alfa aantonen op basis van feedback.

In de late jaren zestig en vroege jaren zeventig schreef Barbara Brown, een van de meest effectieve popularisatoren van biofeedback, verschillende boeken over biofeedback, waardoor het publiek zich veel meer bewust werd van de technologie. De boeken omvatten New Mind New Body, met een voorwoord van Hugh Downs, en Stress and the Art of Biofeedback. Brown hanteerde een creatieve benadering van neurofeedback, waarbij hij de zelfregulering van hersengolven koppelde aan een schakelrelais dat een elektrische trein aanzette.

Het werk van Barry Sterman, Joel F. Lubar en anderen is van belang geweest voor de studie van bètatraining, waarbij de rol van sensorimotorische ritmische EEG-activiteit is betrokken. Deze training is gebruikt bij de behandeling van epilepsie, aandachtstekortstoornis en hyperactieve stoornis. Het sensorimotorisch ritme (SMR) is ritmische activiteit tussen 12 en 16 hertz die kan worden geregistreerd uit een gebied nabij de sensorimotorische cortex. SMR wordt aangetroffen in de waaktoestand en lijkt sterk op, zo niet identiek aan, de slaapspoeltjes die in de tweede fase van de slaap worden geregistreerd.

Sterman heeft bijvoorbeeld aangetoond dat zowel apen als katten die SMR-training hadden ondergaan, verhoogde drempels hadden voor de krampachtige chemische stof monomethylhydrazine. Deze studies wijzen erop dat SMR geassocieerd kan zijn met een remmend proces in het motorisch systeem.

In de jaren 2000 heeft neurofeedback een nieuwe weg ingeslagen door te kijken naar diepe staten. Alpha-theta training is uitgeprobeerd bij patiënten met alcoholisme, andere verslavingen en angsten. Deze laagfrequente training verschilt sterk van de hoogfrequente bèta- en SMR-training die al meer dan dertig jaar wordt beoefend en doet denken aan de oorspronkelijke alfa-training van Elmer Green en Joe Kamiya. Bèta- en SMR-training kan worden beschouwd als een meer direct fysiologische benadering, waarbij de sensorimotorische inhibitie in de cortex wordt versterkt en de alfa-patronen, die het metabolisme vertragen, worden geremd. Alfa-theta training daarentegen komt voort uit het psychotherapeutische model en houdt in dat men toegang krijgt tot pijnlijke of onderdrukte herinneringen via de alfa-theta toestand. De alfa-theta-toestand is een term die afkomstig is van de representatie op het EEG.

Een recente ontwikkeling op dit gebied is een conceptuele benadering die het Coordinated Allocation of Resource Model (CAR) van hersenfunctioneren wordt genoemd en die stelt dat specifieke cognitieve vermogens een functie zijn van specifieke elektrofysiologische variabelen die elkaar kunnen overlappen bij verschillende cognitieve taken. De op een activatiedatabase gebaseerde EEG-biofeedbackbenadering houdt in eerste instantie in dat de proefpersoon wordt geëvalueerd op een aantal academisch relevante cognitieve taken en dat de waarden van de proefpersoon op de QEEG-maatregelen worden vergeleken met een normatieve database, met name op de variabelen die verband houden met succes bij die taak.

OrganisatiesEdit

De Society of Applied Neuroscience (SAN) is een in de EU gevestigde non-profit ledenorganisatie voor de bevordering van neurowetenschappelijke kennis en de ontwikkeling van innovatieve toepassingen voor het optimaliseren van het functioneren van de hersenen (zoals neurofeedback met EEG, fMRI, NIRS). De International Society for Neurofeedback & Research (ISNR) is een ledenorganisatie gericht op het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek in de toegepaste neurowetenschappen, het bevorderen van onderwijs op het gebied van neurofeedback.

De Foundation for Neurofeedback and Neuromodulation Research is een non-profit organisatie die door middel van donaties beurzen verstrekt voor onderzoek door studenten. De FNNR reikt ook prijzen uit voor professionals en publiceert boeken met betrekking tot neurofeedback.

De Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback (AAPB) is een non-profit wetenschappelijke en professionele vereniging voor biofeedback en neurofeedback. De International Society for Neurofeedback and Research (ISNR) is een non-profit wetenschappelijke en professionele vereniging voor neurofeedback. De Biofeedback Federation of Europe (BFE) sponsort internationale onderwijs-, opleidings- en onderzoeksactiviteiten op het gebied van biofeedback en neurofeedback.

CertificationEdit

De Biofeedback Certification International Alliance (voorheen het Biofeedback Certification Institute of America) is een non-profitorganisatie die lid is van het Institute for Credentialing Excellence (ICE). BCIA certificeert personen die voldoen aan de opleidings- en trainingsnormen voor biofeedback en neurofeedback en hercertificeert geleidelijk degenen die voldoen aan de vereisten voor permanente educatie. BCIA biedt biofeedback certificering, neurofeedback (ook wel EEG biofeedback genoemd) certificering, en biofeedback certificering voor bekkenspier disfunctie. BCIA-certificering is bekrachtigd door de Mayo Clinic, de Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback (AAPB), de International Society for Neurofeedback and Research (ISNR), en de Washington State Legislature.

De BCIA-didactische onderwijsvereiste omvat een cursus van 36 uur van een regionaal geaccrediteerde academische instelling of een door de BCIA goedgekeurd trainingsprogramma dat de volledige Neurofeedback Blauwdruk van Kennis en de studie van de menselijke anatomie en fysiologie omvat. Kandidaten moeten ook slagen voor een schriftelijk examen, 25 uur mentorschap voltooien, 10 case reviews, 100 uur client sessies uitvoeren, en 10 uur persoonlijke NF uitvoeren. De Neurofeedback Blauwdruk van Kennisgebieden omvat: I. Oriëntatie op Neurofeedback, II. Basis neurofysiologie en neuroanatomie, III. Instrumentatie en elektronica, IV. Onderzoek, V. Psychofarmacalogische overwegingen, VI. Behandelingsplanning, en VII.

Aanvragers kunnen hun kennis van de menselijke anatomie en fysiologie aantonen door een cursus in biologische psychologie, menselijke anatomie, menselijke biologie, menselijke fysiologie of neurowetenschappen te volgen bij een regionaal geaccrediteerde academische instelling of een door de BCIA goedgekeurd opleidingsprogramma, of door met succes een examen in anatomie en fysiologie af te leggen over de organisatie van het menselijk lichaam en zijn systemen.

Aanvragers moeten ook praktische vaardigheidstraining kunnen aantonen die bestaat uit 25 contacturen onder supervisie van een door de BCIA erkende mentor, bedoeld om hen te leren hoe ze klinische biofeedbackvaardigheden kunnen toepassen door middel van zelfregulatietraining, 100 sessies met patiënten/cliënten, en presentaties van casusconferenties. Afstandsonderwijs stelt kandidaten in staat de didactische cursus via het internet te volgen. Afstandsonderwijs leidt kandidaten op vanuit hun woonplaats of kantoor. Zij moeten elke 4 jaar recertificeren, 55 uur permanente educatie voltooien (30 uur voor Senior Fellows) tijdens elke toetsingsperiode of het schriftelijke examen voltooien, en verklaren dat hun licentie/certificaat (of het licentie/certificaat van hun supervisor) niet is opgeschort, onderzocht of ingetrokken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *