Articles

The Necronomicon and the Misappropriation of Ancient Texts

Eerder deze maand reisde ik naar Syracuse, New York om de conferentie “Sacred Literature, Secular Religion” bij te wonen, die werd georganiseerd door het Le Moyne College Religion and Literature Forum. De conferentie behandelde een breed scala aan onderwerpen, met als middelpunt de begrippen “seculier” en “sacraal”, niet als elkaar overlappende gebieden die tegenover elkaar staan, maar als elkaar kruisende en onderling verbonden begrippen waarvan de betekenis voortdurend in beweging is.

Hoewel veel van de presentaties betrekking hadden op moderne en middeleeuwse literatuur, waren oude teksten ook volop in de lucht. Ik woonde presentaties bij van Davis Hankins (Appalachian State University), die sprak over de oorsprong van de Israëlitische religie in de bredere context van het Oude Nabije Oosten; Daniel Miller (Landmark College), die een nieuwe lezing gaf van het Evangelie-dictaat om “Caesar te vergelden” in de context van het politieke en economische klimaat van het Romeinse Judaea; en Elisabeth Lasch-Quinn (Syracuse University), die de inhoud en context van Marcus Aurelius’ Meditaties vergeleek met de hedendaagse “stoïcijnse revival” van zelfhulpboeken als Stoicism and the Art of Happiness.

Mijn eigen presentatie betrof een project waaraan ik begon te werken voordat ik naar het ISAW kwam: een bibliografie van de in West Virginia gevestigde UFO-boekenuitgeverij Saucerian Publications en de biografie van haar excentrieke oprichter, Gray Barker. Dit project verkent een kruispunt tussen het bibliotheekwezen van zeldzame boeken, de naoorlogse tegencultuur, en de religieuze ervaring van vliegende schotelcontactpersonen. Hoewel dit artikel stevig geworteld is in de 20e eeuw, draaide de paneldiscussie die op de presentatie volgde grotendeels om de kwestie van de interpretatie en misinterpretatie van oude teksten. Mijn medepanellid Joseph Laycock (Texas State University), een socioloog van Amerikaanse religieuze bewegingen, presenteerde een artikel over de Necronomicon, een volledig fictief boek dat voorkomt in de verhalen van pulp horror auteur H.P. Lovecraft. In Lovecrafts verhalen wordt de Necronomicon beschreven als een oude tekst, samengesteld door Abdul Alhazred (de “Gekke Arabier” genoemd) in de 8e eeuw, met magische spreuken en bezweringen voor het oproepen van monsters en archaïsche godheden. In één verhaal stelt Lovecraft dat Alhazred de tekst schreef na het verkennen van Babylonische en Egyptische ruïnes.

Prankachtige geruchten dat de Necronomicon een echte, historische tekst zou zijn, circuleren al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw, wat heeft geleid tot verschillende nep-uitgaven die beweren de “echte” tekst van dit fictieve boek te presenteren. De bekendste hiervan is de “Simon Necronomicon”, genoemd naar de pseudonieme samensteller (waarvan algemeen wordt aangenomen dat het occultist Peter Levenda is). Het boek is in elkaar geflanst uit een mengelmoes van gerecontextualiseerde Soemerische en Babylonische teksten, doorspekt met verwijzingen naar fictieve godheden gecreëerd door Lovecraft en het oriëntalistische magische systeem van Aleister Crowley. Simons tekst plagieert het werk van baanbrekende Assyriologen als R.C. Thompson, aan wiens Devils and Evil Spirits of Babylonia (ISAW Small Collection PJ3791.T5 1903 v.1-2) veel van de vertalingen zijn ontleend. In hun oorspronkelijke context waren deze teksten bezweringen tegen boze geesten en de verschillende kwalen die zij veroorzaakten, geen spreuken om hen te bezweren. (“Simon” heeft de neiging beschrijvingen van de kwade aard van demonen in het Engels te presenteren, maar valt terug in het getranslitereerde Akkadisch wanneer de teksten beginnen op te roepen tot het uitdrijven van de geesten, wat leidt tot de implicatie dat de demonen worden opgeroepen in plaats van uitgedreven). Deze oude Mesopotamische bezweringen zijn door een eeuwenlang proces van herinterpretatie als “satanisch” gaan gelden. De Simon Necronomicon leest zijn oude bronnen door een combinatie van middeleeuwse demonologie, 19e-eeuwse theosofie, en 20e-eeuwse pulp fiction.

Maar ondanks zijn duidelijke oorsprong als bedrog, is de Simon Necronomicon gebruikt als bewijs in moordzaken zoals die van Rod Ferrell en zijn zogenaamde “Vampieren Clan”. In 1996 vermoordde Ferrell de ouders van een van zijn vrienden tijdens een brute maar alledaagse huisinbraak. Maar talrijke factoren die naar voren kwamen in de berichtgeving over de misdaad, waaronder Ferrells zelfidentificatie als vampier en de ontdekking van een kopie van de Simon Necronomicon in zijn auto, leidden ertoe dat de moorden werden omgedoopt tot een satanische rituele moord. (Laycock bespreekt de zaak Farrell in zijn sociologische studie Vampires Today: The Truth About Modern Vampirism.) In zaken zoals die van Ferrell, hebben kruistochtige aanklagers, zelfbenoemde “cult agenten”, en de sensatiezoekende nieuwsmedia de Necronomicon omhoog gehouden als bewijs van een duistere satanische samenzwering. Dit imaginaire boek is een intrigerende casestudy geworden over hoe het oude heilige en het moderne wereldlijke zijn samengegaan in een nieuwe hybride.

Lovecraft, “Simon” (de samensteller van het Simon Necronomicon), en de anti-cultus kruisvaarders handelen allen in verschillende misinterpretaties van de geschiedenis. Het grote publiek weet net genoeg over de geschiedenis van het oude Nabije Oosten om het te zien als een plaats van mysterie en vreemdheid. Deze reputatie is inderdaad een erfenis uit de antieke wereld, want de Grieken en Romeinen zagen “magie” als afkomstig uit het Oosten (Plinius de Oudere verklaart in boek 30.2 van zijn Natuurlijke Historie dat “er geen twijfel over bestaat dat deze kunst uit Perzië afkomstig is”). Dit proto-oriëntalisme, in combinatie met historisch analfabetisme – of misschien met een geëngageerd wantrouwen jegens “geschiedenis” als een samenzwering van de elite op zich – heeft geleid tot de mystificatie van de oudheid als iets onbegrijpelijks, occults, of zelfs satanisch. Dit heeft de deur geopend voor zowel regelrechte oplichters als voor wat Laycock “morele ondernemers” noemt, om hun eigen hersenschimmige geschiedenissen te schrijven, waarbij ze de namen van oude plaatsen en godheden invoegen in ingebeelde gevechten tussen kosmisch goed en kwaad. Deze foutieve historische constructies zijn gebaseerd op onwetendheid. We weten feitelijk vrij veel over de oude culturen van het Nabije Oosten en hun religieuze praktijken – en de ISAW Bibliotheek bevat veel van de vruchten van deze kennis – maar historische verzinsels gaan uit van en zijn afhankelijk van onwetendheid. Hoe meer we leren, en hoe beter we die kennis overbrengen, hoe meer middelen we zullen hebben om ons te verzetten tegen een verkeerd geconstrueerde geschiedenis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *