Articles

Co dzieje się na rozprawie sądowej

Kiedy osoba umiera, jej majątek musi zostać rozproszony, a długi muszą zostać spłacone. Majątek musi przejść przez postępowanie probacyjne, które może być skomplikowanym procesem. Jeśli niedawno straciłeś bliską osobę, możesz być zaniepokojony pomysłem pójścia do sądu. Pomocne może być zrozumienie procesu sądowego i tego, czego można się spodziewać na rozprawie sądowej.

Co to jest sąd probacyjny?

Sąd probacyjny jest miejscem, gdzie odbywa się proces prawny dotyczący długów i aktywów osoby, która niedawno zmarła. Te wyspecjalizowane sądy zapewniają, że długi zmarłego są spłacone, jego aktywa są odpowiednio rozdzielone pomiędzy spadkobierców lub beneficjentów, a jego życzenia są realizowane w sposób zgodny z prawem. Aby rozpocząć postępowanie probacyjne, wykonawca lub osobisty przedstawiciel musi złożyć wniosek w sądzie okręgowym, w którym mieszkał zmarły.

Rola sądu w postępowaniu probacyjnym

Możesz się zastanawiać, dlaczego sąd angażuje się w postępowanie probacyjne. Sąd jest odpowiedzialny za zapewnienie, że testament jest przestrzegany, a życzenia zmarłego są honorowane. Jeśli nie ma testamentu, sąd upewni się, że aktywa trafią do spadkobierców wymienionych w statucie stanowym dotyczącym probacji.

Innym zadaniem sądu jest osądzenie odwołań wniesionych przez wierzycieli lub spadkobierców w sprawie ich praw do majątku. Wykonawca może zaprzeczyć roszczeniu wierzyciela, ale to do sądu należy ustalenie, czy jest ono uzasadnione, czy nie. Spadkobierca może wnieść roszczenie przeciwko spadkowi dotyczące ważności testamentu. Sąd będzie musiał zapoznać się z dowodami, aby ustalić, czy testament jest ważny. W istocie, sąd działa jako nadzorca i zarządca majątku do czasu zakończenia postępowania probacyjnego.

Pierwszym krokiem w postępowaniu probacyjnym jest złożenie wniosku do sądu. Po zarejestrowaniu wniosku, sąd wyznaczy datę rozprawy, a wszystkie strony otrzymają zawiadomienie o dacie i godzinie. Strony obejmują wykonawcę lub osobistego przedstawiciela, spadkobierców, wierzycieli i każdego, kto został wymieniony w testamencie.

Pierwsze przesłuchanie

Podczas pierwszego przesłuchania wybierany jest wykonawca majątku. Podczas gdy testament mógł wyznaczyć kogoś do działania w tej roli, sąd musi zatwierdzić decyzję i nadać mu uprawnienia niezbędne do działania w imieniu spadku.

Sąd może zapytać o relacje pomiędzy zmarłym a osobistym przedstawicielem. Wykonawca lub przedstawiciel może być zmuszony do wyjaśnienia, dlaczego majątek musi przejść przez procedurę probacji. Na przykład, może to wynikać z wielkości majątku lub rodzaju aktywów.

Sąd zdecyduje, czy wyznaczyć osobistego przedstawiciela. W większości przypadków, zatwierdzi on tego, kto jest wymieniony w testamencie. Jednakże, wybrana osoba może nie chcieć działać jako osobisty przedstawiciel lub inni spadkobiercy mogą kwestionować wybór wykonawcy. W takich sytuacjach, sąd może być zmuszony do wyznaczenia kogoś innego.

Jeśli dana osoba zostanie zaakceptowana jako osobisty przedstawiciel, sąd wyda Listy Testamentowe, które w zasadzie stwierdzają, że mają one prawo do działania na rzecz majątku. Pozwala im to na dostęp do aktywów i informacji podczas procesu probacji.

Pierwsze przesłuchanie może być kontynuowane, jeśli sąd potrzebuje więcej informacji lub jeśli istnieje spór o to, kto powinien być wykonawcą. W zależności od sytuacji i stanu, sąd może wymagać od wykonawcy obligacji na pokrycie wszelkich kwestii związanych z zaniedbaniem, aby zapobiec utracie majątku.

Następne kroki

Po zakończeniu przesłuchania i wyznaczeniu wykonawcy, musi on rozpocząć wykonywanie swoich obowiązków. Znajdzie i wyceni wszystkie aktywa, zapłaci wierzycielom i złoży podatki. Mogą one wymagać likwidacji niektórych aktywów lub przeniesienia tytułu do spadkobierców.

Przedstawiciel osobisty lub wykonawca będzie musiał opublikować zawiadomienie do wszystkich stron o nieruchomości. Może to obejmować wysyłanie listów do spadkobierców i wszystkich znanych wierzycieli lub po prostu publikację w lokalnej gazecie. Szczegóły różnią się w zależności od stanu, ale publikacja zawiadomienia jest wymagana w jakiejś formie.

Drugie przesłuchanie

Po tym jak osobisty przedstawiciel zakończy swoje obowiązki, złoży petycję o ostateczną dystrybucję. Petycja ta musi zostać zatwierdzona podczas drugiego przesłuchania. Rozprawa odbędzie się około 10 do 12 miesięcy po złożeniu wniosku o zatwierdzenie testamentu. Oczywiście zależy to od wielkości i złożoności majątku oraz od tego, czy były jakieś problemy i opóźnienia.

Wykonawca lub osobisty przedstawiciel przedstawi szczegóły tego, co zrobił, które sędzia przejrzy. Sędzia upewni się, że wszystkie wymagania zostały spełnione w ramach czasowych i że wszystkie obowiązki zostały wykonane. Niektóre stany wymagają szczegółowej rachunkowości, gdzie fundusze poszły.

Gdy sędzia przejrzał wszystko i jest w porządku, podpisze petycję o dystrybucję. Wtedy majątek zostanie zamknięty.

Czy każdy majątek przechodzi przez przesłuchanie probacyjne?

Są sytuacje, kiedy majątek może być w stanie uniknąć formalnego procesu probacyjnego i przesłuchania. Na przykład, jeśli aktywa majątku zostały umieszczone w funduszu powierniczym, postępowanie probacyjne nie będzie konieczne.

Inną sytuacją jest, gdy majątek jest na tyle mały, że kwalifikuje się do nieformalnego postępowania probacyjnego lub administracji małego majątku. Podczas gdy przesłuchanie może być konieczne do wyznaczenia wykonawcy, cały proces jest zazwyczaj bardziej nieformalny i sąd nie utrzymuje tak ścisłej kontroli nad tym, co się dzieje.

Gdy testament jest kwestionowany

Jeśli testament jest kwestionowany, sąd będzie musiał wysłuchać dowodów na to, dlaczego strona uważa, że powinien być kwestionowany. Osoba ta powiadomi sąd o powodach zakwestionowania testamentu. Mają tylko cztery dopuszczalne powody do zakwestionowania testamentu:

  • Kłopoty z tym, jak testament został podpisany i wykonany
  • Zdolność umysłowa spadkodawcy, kiedy testament został podpisany
  • Oszustwo
  • Nieuzasadniony wpływ

Jeśli którakolwiek z tych sytuacji istnieje, osoba ma prawo zakwestionować testament. Jednakże, będzie ona musiała udowodnić swoją sprawę przed sądem, zanim testament lub jego część zostanie odrzucony. Gdy sędzia orzeknie w sprawie zakwestionowanego testamentu, reszta procesu probacji może posuwać się naprzód.

Słuchania w sądzie w procesie probacji są niezbędną częścią dystrybucji majątku i postępowania zgodnie z testamentem. Wydłużają one czas trwania postępowania probacyjnego, ponieważ muszą znaleźć się na wokandzie sądu. Jednakże, nie będą one wydawać się tak imponujące lub przerażające, gdy zrozumiesz ich cel.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *