Articles

Jak ludzie używają kelpu?

Las z kelpu

Farmy kelpu pozwalają hodowcom wykorzystać istniejące zasoby akwakultury na ich terenach.

Algin, środek emulgujący i wiążący, jest pozyskiwany z kelpu i wykorzystywany w tych produktach. Kelp jest również wykorzystywany jako pokarm na farmach mięczaków. Od 100.000 do 170.000 ton mokrego kelpu jest zbierane z wód Kalifornii każdego roku.

Lasy kelpu są niezwykle biologicznie produktywnymi siedliskami dla ogromnej gamy stworzeń morskich, w tym ryb, jeżowców, wydr morskich, lwów morskich, a nawet niektórych wielorybów. Z tego powodu lasy kelp są krytyczne dla rybołówstwa i przemysłu rekreacyjnego.

Niestety, przełowienie zakłóca równowagę lasów kelp poprzez usuwanie drapieżników i pozwalanie populacjom roślinożerców na eksplozję i przejadanie się kelpem, niszcząc lasy. Zanieczyszczenia, takie jak spływ osadów i odpady przemysłowe, również przyczyniają się do niszczenia lasów kelpowych.

Dzisiaj wiele lasów kelpowych znajduje się w morskich obszarach chronionych i jest badanych przez naukowców NOAA. Lasy kelpowe są monitorowane pod kątem wielkości i rozmieszczenia kelpów, fizycznych warunków oceanicznych i związanego z nimi życia. Im więcej dowiemy się o tych niesamowitych siedliskach, tym lepiej będą one mogły być chronione i wzmacniane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *