Articles

Inversie

Inversie Definitie

Inversie, ook bekend als “anastrophe,” is een literaire techniek waarbij de normale volgorde van woorden wordt omgekeerd, om een bepaald effect van nadruk of meter te bereiken.

Inversietechnieken

Inversie wordt bereikt door het volgende te doen:

  • Een bijvoeglijk naamwoord plaatsen achter het zelfstandig naamwoord dat het kwalificeert, bijv. de soldaat sterk
  • Plaatsing van een werkwoord voor zijn onderwerp g. schreeuwt de politieagent
  • Plaatsing van een zelfstandig naamwoord voor zijn voorzetsel g. werelden tussen

In de Engelse taal zijn er omkeringen die deel uitmaken van de grammaticastructuur, en die vrij algemeen zijn in hun gebruik. Zo komt inversie altijd voor in vragende uitspraken waar werkwoorden, of hulpwerkwoorden, of helpende werkwoorden voor hun onderwerp worden geplaatst. Evenzo komt inversie voor in typische uitroepende zinnen waar voorwerpen voor hun werkwoorden en onderwerpen worden geplaatst, en voorafgegaan door een wh-woord, zoals de volgende voorbeelden van inversie:

  • Wat een prachtig plaatje is het!
  • Waar was je in de wereld!
  • Hoe mooi is het weer vandaag!

Voorbeelden van inversie in de literatuur

Naast de hierboven genoemde veel voorkomende inversies, worden in de literatuur ook enkele ongebruikelijke inversies gebruikt door schrijvers, om speciale artistieke effecten te bereiken.

Voorbeeld #1: Romeo en Julia (door William Shakespeare)

Het was in de tijd van William Shakespeare gebruikelijk om inversies te gebruiken. Kijk eens naar een voorbeeld van een omkering uit Romeo en Julia, akte 1, scène 5:

“Haar moeder is de vrouw des huizes,
En een goede vrouw, en wijs en deugdzaam.
Ik heb haar dochter verpleegd waar jij mee hebt gepraat.
Ik zeg je, wie haar te pakken kan krijgen,
zal de kieren hebben.”

Voorbeeld #2: Macbeth (Door William Shakespeare)

Hier volgt nog een voorbeeld van inversie uit Shakespeare’s toneelstuk Macbeth:

Macbeth: “Als het zo is, dan heb ik voor Banquo’s zaak mijn zinnen gezet,
Voor hen heb ik de gracieuze Duncan vermoord,
Rancune in het vat van mijn vrede gestopt
Alleen voor hen, en mijn eeuwige juweel
Geschonken aan de gemeenschappelijke vijand van de mens,
Om hen koningen te maken – het zaad van Banquo koningen!
In plaats daarvan, kom, Lot, in de lijst,
en kamp mij tot de uitspraak!”

De omkeringen in de bovenstaande regels dienen om het conflict in Macbeth’s geest te benadrukken nadat hij Duncan had vermoord. Het conflict leidde hem geleidelijk aan tot krankzinnigheid.

Voorbeeld #3: Kubla Khan (Door Samuel Taylor Coleridge)

Inversievoorbeelden komen vaker voor in poëzie dan in proza. Inversie creëert maat en rijm in de regels. Coleridge maakt artistiek gebruik van inversie in zijn beroemde gedicht Kubla Khan:

“In Xanadu deed Kubla Khan
Een statig lustoord decideren:
Waar Alph, de heilige rivier, liep
Door spelonken onmetelijk voor de mens
Dalen naar een zonloze zee.
Dus tweemaal vijf mijlen vruchtbare grond
met muren en torens omringd;
En er waren tuinen helder van kronkelende beekjes,
waar menig wierookdragende boom bloeide;
En hier waren bossen oud als de heuvels,
die zonnige plekken van groen ontvouwden.”

De omkeringen versterken het artistieke effect van het gedicht.

Voorbeeld #4: Huckleberry Finn (Door Mark Twain)

Lees de volgende regels uit het gedicht Ode van William Wordsworth: Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood:

“To me alone there came a thought of grief:
A timely utterance gave that thought relief,
And I again am strong:
The cataracts blow their trumpets from the steep…”

Voorbeeld #5: Adonais (Door Percy Bysshe Shelley)

Shelly beschrijft zijn favoriete literaire en politieke persoonlijkheid, Milton, in de volgende regels:

“Blind, oud, en eenzaam, toen de trots van zijn land,
De priester, de slaaf, en de vrijbuiter,
Trampled and mocked with many a loathed rite…”

De omgekeerde syntaxis in bovenstaande regels helpt de dichter om een accent te leggen, en de onderscheidende kwaliteiten van John Milton nog meer te benadrukken.

Voorbeeld #6: Liefde in gevaar (door Humbert Wolfe)

Ook in het gedicht Liefde in gevaar, van Humbert Wolfe, is er een omkering van een ongebruikelijk soort. Hij schreef:

“Hier bij de rozenboom
hebben ze eens
van Liefde in gevaar
een Italiaans brons geplant.”

Hier probeert de dichter een oud effect te bereiken, aangezien hij in het gedicht een oud standbeeld beschrijft.

Functie van inversie

Zoals alle literaire hulpmiddelen, is de belangrijkste functie van inversie in proza of poëzie om schrijvers te helpen een stilistisch effect te bereiken, zoals het leggen van een nadruk op een bepaald punt, of het veranderen van de focus van de lezers van een bepaald punt. In poëzie worden omkeringen regelmatig gebruikt om ritme, maatsoort of rijmschema in de regels te creëren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *