Articles

Zoek de site

Professionals zitten rond een tafel met laptops en notitieblokken.

Co-operaties hanteren een ethische, duurzame benadering van zakendoen door niet alleen de economische effecten van hun activiteiten te overwegen, maar ook de sociale/culturele en milieu-effecten.

Deze op waarden gebaseerde, drievoudige bottom-line-benadering is er een die veel bedrijven in hun bedrijfsmodellen beginnen te integreren, als onderdeel van hun inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Deze principes vormen echter al sinds de oprichting de kern van alle coöperaties, waardoor ze zich in de voorhoede van de huidige nieuwe economie bevinden.

De mens voorop

 • Co-coöperaties worden niet gedreven door winstbejag, maar door de wens om in gemeenschappelijke behoeften te voorzien en eerlijkheid, gelijkheid, en rechtvaardigheid op de markt te brengen
 • De besluiten die door coöperaties worden genomen, vormen een evenwicht tussen de noodzaak van winstgevendheid en de behoeften van hun leden en de bredere belangen van de gemeenschap

Betaalbaarheid en gelijkheid

 • Co-coöperaties helpen mensen goederen en diensten te verkrijgen die zij zich anders misschien niet zouden kunnen veroorloven
 • Co-coöperaties kunnen de toegang tot en betaalbaarheid van goederen en diensten (zoals huisvesting, werkgelegenheid, krediet, enz.) verbeteren) door de koopkracht van hun leden te bundelen

Accountability

 • Co-ops staan open voor iedereen, ongeacht inkomen of sociale status, en elk lid heeft een gelijke stem, ongeacht hoeveel hij in de coöperatie heeft geïnvesteerd
 • Leden/eigenaars stemmen voor de raad van bestuur van een coöperatie, en de raad is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de leden
 • Co-ops zijn meer verantwoording verschuldigd aan hun leden/klanten dan andere ondernemingen, zoals beursgenoteerde ondernemingen, waar het gewicht van een stem wordt beïnvloed door de omvang van de investering

Sterke lokale gemeenschappen

 • Omdat de meeste coöperaties op gemeenschaps- en regionaal niveau zijn gevestigd, blijven de investeringen in en de extra inkomsten uit de coöperatie binnen de lokale gemeenschap
 • Co-coöperaties stellen gemeenschappen ook in staat een zekere mate van autonomie te genieten ten opzichte van krachten van buitenaf; Het communautaire eigendom maakt coöperaties minder kwetsbaar voor overnames en sluitingen door externe besluitvormers

Stabiliteit en levensduur

 • Als betrouwbare plaatsen om zaken te doen, wereldwijd door meer dan een op de zeven mensen voor coöperaties gekozen
 • Bijna twee keer zoveel BC-coöperaties zijn na vijf jaar nog actief dan andere ondernemingsvormen
 • Co-coöperaties creëren bijna vijf keer meer banen dan de economie als geheel
 • Het totale aantal leden van BC-coöperaties bedraagt meer dan twee miljoen mensen; Gezamenlijk hebben deze mensen meer dan 48 miljard dollar aan activa in handen via hun coöperaties

Dankzij de brede kijk op het bedrijfsleven hebben coöperaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en stabiliteit van gemeenschappen in British Columbia en in heel Canada.

Business-Model-Map

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *